6683 – צוּלָה (tsola)

djup


Typ:
Hebreiska: צוּלָה (tsola)
Ursprung: from an unused root meaning to sink
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

deep

Engelsk beskrivning

1) ocean-deep, deep, ocean depth


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Som säger till djupen: "Torka upp och jag ska torka upp dina floder."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.