6556 – פֶּ֫רֶץ (perets)

lucka


Typ:
Hebreiska: פֶּ֫רֶץ (perets)
Ursprung: from H6555 (פָּרַץ)lemma פּרַץ missing vowel, corrected to פָּרַץ
Användning: 19 ggr i GT

Engelsk översättning

breach
breach, breaking forth (in), [idiom] forth, gap

Engelsk beskrivning

1) breach, gap, bursting forth
1a) bursting forth, outburst
1b) breach
1c) broken wall
1d) outburst (fig. of God's wrath)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (19 st)


Men han drog tillbaka sin hand och hans bror kom ut och hon sade: "Varför har du brutit dig fram?" Därför fick han namnet Parets. [Här finns en ordlek. Namnet betyder brytning eller rämna och det är samma ord som används i frågan "Varför har du brutit dig fram?"]
Och David kom till Baal-Peratsim och David slog dem där och han sade: "Herren (Jahve) har brutit mina fiender framför mig, som vattnet bryter igenom." Därför kallas den platsen Baal-Peratsim (Peratsim är plural av att bryta, rämna, slå en bräsch i.)
Och David blev missnöjd eftersom Herren (Jahve) hade brutit ner Uzza. Och platsen fick namnet Perets-Uzza som den heter till denna dag (Perets betyder bryta sönder och Uzza betyder stark).
Det hände sig när det rapporterades till Sanvallat och Tovija (Tobia) och till Geshem, araben, och till resten av våra fiender, att jag hade byggt upp muren och att det inte längre fanns några skador därinne, även om jag vid denna tidpunkt inte hade satt in dörrarna i portarna,
Därför sa han [Gud] att han skulle förgöra dem.
    Om inte Mose, hans utvalde,
hade ställt sig framför honom i gapet
    för att avvända hans vrede, skulle han ha förgjort dem. [2 Mos 32:30‑33:23; 4 Mos 9:18‑21]
vars oxar är välgödda.
Där finns inga sprickor,
    ingen som går i fångenskap,
    ingen som ropar på torgen.
därför ska denna orättfärdighet bli för er
    som en rämna som sprider ut sig i en hög mur, redo för fall,
    vars fall kommer plötsligt på ett ögonblick.
Du ska åter bygga upp gamla ruiner.
    Du ska återställa gamla (från många generationer bakåt) grundvalar
och du ska kallas den som murar igen sprickor,
    den som återställer stigar så att man kan bo där.
Och jag sökte efter en man ibland dem som kunde återställa skyddet [Hes 13:5] och stå i gapet för dem inför mitt ansikte för landet, så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen.
Ni ska föras ut på stränderna, var och en rakt framför henne
    och ni ska kastas i det okända,"
    
    förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).

"På den dagen ska jag resa upp
    Davids fallna hydda,
mura igen dess sprickor
    och resa upp det som är raserat,
    och bygga upp den som i forna dagar,Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.