6441 – פְּנִ֫ימָה (penimah)

inuti, inombords


Typ: H:Adv
Hebreiska: פְּנִ֫ימָה (penimah)
Uttal: pe-ni-ma
Talvärde: 185 (80 + 50 + 10 + 40 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H6440 (פָּנִים) with directive enclitic
Användning: 13 ggr i GT

Beskrivning

Detta ord kommer från roten för ansikte. Det är ett ord som anger riktning. Det kan dels vara inombords men även betyda inuti exempelvis ett rum. riktningen är då från aniktets perspektiv när man kommer in genom dörren.

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet penimah till följande:

ἔσωesoG2080inom, in, in i, inåt, inre
πρόσωπονprosoponG4383ansikte

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (13 st)


3 Moseboken (1)

Se blodet av det fördes inte in i den heliga platsen, ni skulle verkligen ha ätit det på en helig plats som jag befallde.

1 Kungaboken (4)

Allt cederträ inuti huset var utskuret med knoppar och utslagna (öppna) blommor, allt i cederträ, ingen sten var synlig.
Och han gjorde i ordning helgedomen mitt i husets inre till att ställa Herrens (Jahves) förbundsark där.
Och Salomo pläterade huset invändigt med rent guld, och han drog guldkedjor över väggen framför det allra Heligaste, och han pläterade det med guld.
Och husets golv pläterade han med guld invändigt och utvändigt.

2 Kungaboken (1)

Och portvakten ropade och de berättade det för kungens hus därinne.

2 Krönikeboken (3)

Förhuset som låg framför långhuset, framför husets kortsida, mätte 20 alnar [9 meter], och dess höjd var 120 [54 meter]. På insidan överdrog han det med rent guld.
Men prästerna gick in i det inre av Herrens hus för att rena det, och all orenhet som de fann i Herrens tempel bar de ut på förgården till Herrens hus. Där tog leviterna emot det och bar ut det i Kidrondalen.
Då gick de in till kung Hiskia och sade: "Vi har renat hela Herrens hus och brännofferaltaret med tillbehör och skådebrödsbordet med tillbehör.

Psaltaren (1)

dyrbara ägodelar (härlighet). [Enda gången uttrycket "dotter Tyros" används i GT, det är troligtvis en poetisk beskrivning av folket i staden på motsvarade sätt som "dotter Sion" och "dotter Babylon" används, se Ps 9:15; 137:8. Tyros låg i Fenikien, nuvarande Libanon, och var känd för sin rikedom.] Kungadottern (prinsessan) därinne (i gemaket),
    med en dräkt av guldvirkat tyg,

Hesekiel (3)

Det fanns gallerförsedda fönster till vaktkamrarna och till deras pelare invändigt i porten runt omkring och likaså i förhusen. Fönstren satt runt omkring invändigt, och pelarna var prydda med palmer.
Därefter gick han in i det innersta rummet, och han mätte pelarna vid ingången. De var 2 alnar [1,1 meter], och ingången var 6 alnar. Ingångens bredd var sju alnar.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.