5807 – עֱזוּז (ezoz)

makt


Typ:
Hebreiska: עֱזוּז (ezoz)
Ursprung: from H5810 (עָזַז)
Användning: 3 ggr i GT

Engelsk översättning

strength
might, strength

Engelsk beskrivning

1) strength, fierceness, might


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
1
Totalt    3

Passager (3 st)


Vi ska inte dölja det från våra söner (våra barn),
    vi ska berätta för nästa generation
om att prisa Herren (Jahve), hans styrka
    och hans märkliga och underbara gärningar som han har gjort.
Och människor ska tala om dina fruktansvärda gärningar (som får människor att darra av rädsla),
    och jag ska förkunna din storhet (ära). [Den sjätte hebreiska bokstaven är: ו – Vav. Tecknet avbildar en tältpinne, en krok eller hängare. Bokstaven symboliserar något som håller ihop olika delar. Bokstaven har talvärdet sex. Detta är människans tal och därför symboliserar bokstaven ofta människan och det mänskliga. I denna vers är det ordet "Och" som börjar med denna bokstav. Detta förstärker sambandet med versen innan. Det är alltså viktigt att vi människor talar öppet om och berättar för andra om vad Gud gör.]
Därför har han öst ut (hällt) ilskan från sin vrede över honom,
    och stridens styrka och satt eld runtomkring honom
och han vet inget och den bränner
    honom, eftersom han inte lade det på sitt hjärta.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.