5504 – סַחַר (sachar)

vinst


Typ:
Substantiv
Hebreiska: סַחַר (sachar)
Uttal: sa-char
Talvärde: 268 (60 + 8 + 200)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H5503 (סָחַר)
Användning: 7 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

profit
merchandise

Engelsk beskrivning

1) traffic, gain, profit, gain from merchandise
1a) traffic, gain from traffic


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


3
4
Totalt    7

Referenser (7 st)


Ordspråksboken (3)

För värdet av att känna henne är högre än värdet av silver,
    ja vinsten är bättre än guld.
Hon försäkrar sig om att resultatet av arbetet är bra,
    
    [Ordagrant "hon smakar på arbetet", hon har en känslighet och vet vad som är bra och dåligt för familjen.]
    hennes lampa (ande, livslust) slocknar inte på natten.
    
    [Natt kan symbolisera tider av problem, sorg och oro. Trots svårigheter ger hon inte upp.] [Den nionde hebreiska bokstaven är: ט – Tet. Tecknet avbildar ett huvud och en svans och föreställer antingen en orm i en korg eller en människa böjd i ödmjukhet. Paradoxalt nog kan bokstaven symbolisera både ont och gott – antingen rebelliskhet eller godhet. I den här versen börjar verbet "Hon försäkrar sig om" med denna bokstav. Här förstärker det att hon vet vad som är gott och vad som är dåligt. Hon är andligt vaksam och vet vad som för familjen samman och vad som splittrar den.]

Jesaja (4)

och i (på) stora vatten, Shichors säd och Nilens skörd var hennes inkomst och hon var folkens marknad.
Och hennes vinning och hennes sysselsättning ska vara helgad till Herren (Jahve), den ska inte bli värderad eller läggas i förråd, för hennes vinning ska vara till för dem som vistas inför Herrens ansikte, för att äta deras del och till ståtliga (praktfulla, anständiga) kläder.
Så säger Herren (Jahve): "Egyptens arbetare och Kushs [Etiopien och Sudans] handelsmän
    och Sebas [Saudarabiens] resliga män,
ska alla komma över till dig och vara dina slavar,
    de ska gå efter dig,
i bojor ska de komma över
    och de ska falla ner inför dig och de ska vädja till dig:
"Gud (El) bor sannerligen hos dig,
    och där finns ingen annan, där finns ingen annan Gud (Elohim)."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.