5475 – סוֹד (såd)


Typ:
Hebreiska: סוֹד (såd)
Ursprung: from H3245 (יָסַד)
Användning: 21 ggr i GT

Engelsk översättning

counsel
assembly, consel, inward, secret (counsel)

Engelsk beskrivning

1) council, counsel, assembly
1a) council (of familiar conversation)
1a1) divan, circle (of familiar friends)
1a2) assembly, company
1b) counsel
1b1) counsel (itself)
1b2) secret counsel
1b3) familiar converse, intimacy (with God)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
3
6
5
4
1
1
Totalt    21

Passager (21 st)


Låt inte min själ komma till deras rådslag,
    må aldrig min heder bli förenad med deras sällskap,
för i sin vrede slaktar de män
    och med sin egen vilja lemlästar de oxar.
Herren anförtror sig åt (umgås med, delar sina hemligheter med) dem som fruktar (vördar, respekterar) honom,
    och han visar (uppenbarar) sitt förbund för dem. [Den femtonde hebreiska bokstaven är: ס – Samech. Tecknet avbildar en pelare och symboliserar stöd och stabilitet. I den här versen är det ordet "anförtror sig åt" som börjar med denna bokstav, och det förstärker att Gud är den som vägleder och stödjer.]
Vi hade en underbar gemenskap tillsammans,
    i Herrens (Elohims) hus brukade vi vandra runt med (bland) folkmassorna.
Göm mig från de ondas hemliga rådslag,
    från tumultet (konspirationerna) av dem som ägnar sig åt överträdelser (ondska, avgudadyrkan).
    [Psalmistens fiender ägnar sig åt ockult verksamhet.]
De håller listiga rådslag mot ditt folk,
    och rådslår mot dina dyrbara människor.
En Gud (El) som är fruktad i de heligas stora rådsförsamling,
    och respekterad av alla dem som är omkring honom.
Halleluja (prisa Herren, Jah – hebr. hallelu-jah)!

א – Alef, ב – Bet

Av hela mitt hjärta vill jag tacka Herren,
    tillsammans med dem som lever rätt (lever helhjärtat för Gud), i församlingen [vill jag tacka honom]. [Ordet "vill jag" börjar på den första hebreiska bokstaven Alef, det förstärker att det första och viktigaste beslutet vi kan göra är att prisa och böja oss inför Gud. Frasen "tillsammans med" börjar på bokstaven Bet som avbildar ett hus och symboliserar hem och gemenskap. Ordet och bokstaven förstärker hur viktig gemenskapen med andra troende är då vi tillsammans får tacka och lovprisa Gud.]
För den som avvikit från den rätta vägen (handlar mot Guds moral)
    är avskyvärd i Herrens (Jahves) ögon.
Men de rättfärdiga
    talar han förtroligt (delar han sina planer) med.
Den som pratar bredvid munnen berättar hemligheter (vad som sagts i förtroende),
    men den som är pålitlig (trogen i sitt hjärta) bevarar ett förtroende (en hemlighet).
Utan överläggning (rådläggning, debatt) blir det inte som planerat (planerna blir utan syfte och mål),
    men där man rådgör tillsammans (utbyter erfarenheter, frågar rådgivare) grundas (fastläggs) planerna.
Den som skvallrar för vidare (avslöjar) vad som sagts i förtroende,
    anförtro dig därför inte åt människor som pratar bredvid munnen.
Diskutera i stället [uppmanade] och lägg fram din åsikt (problem, oenighet),
    men berätta inte vad en annan person har sagt i förtroende till dig
    [använd inte sådan personlig information för att stödja din sak].
För Herren Herren (Adonai Jahve) gör ingenting
    utan att han uppenbarar sitt rådslut för sina tjänare profeterna.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.