5432 – סֵאסֵא (sese)


Typ:
Hebreiska: סֵאסֵא (sese)
Ursprung: for H5429 (סְאָה)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

to drive away
measure

Engelsk beskrivning

1) (Pilpel) to drive away


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


I fullt mått när du sänder iväg henne,
    ska du strida med henne,
han har tagit bort henne
    med sin hårda vindstöt på östanvindens dag.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.