5233 – נֶ֫כֶס (neches)

välstånd


Typ:
Substantiv
Hebreiska: נֶ֫כֶס (neches)
Uttal: ne-ches
Talvärde: 130 (50 + 20 + 60)    ord med samma talvärde
Ursprung: från en oanvänd rot betyder att accumulate
Användning: 7 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

wealth
riches, wealth

Engelsk beskrivning

1) riches, treasures


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
NcmpcNcmpc-1
ANcmpaANcmpa-1
NcmpaNcmpa-6
HNcmpaHNcmpa-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
2
2
2
Totalt    7

Referenser (7 st)


Josua (1)

och talade till dem och sade: "Återvänd med mycket välstånd till era tält, och med en stor mängd boskap, med silver och med guld och med brons (kopparlegering – hebr. Nechoshet) och med järn och med väldigt mycket vackra kläder. Dela bytet från era fiender med era bröder."

2 Krönikeboken (2)

Då sade Gud till Salomo: "Eftersom detta låg på ditt hjärta och du inte bad om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv eller om långt liv, utan bad om vishet och förstånd att vara domare för mitt folk som jag har gjort dig till kung över,
så ska du få vishet och förstånd. Jag ska också ge dig rikedom, skatter och ära som kungarna före dig inte har haft och ingen kung efter dig kommer att ha."

Esra (2)

Härmed ger jag befallning om vad ni ska göra för judarnas äldste när de bygger på detta Guds hus. Av de pengar som kungen får i skatt från landet på andra sidan floden ska det som behövs för omkostnaderna fullt ut betalas till dessa män så att arbetet inte avbryts.
Den som inte följer din Guds påbud och kungens påbud ska omgående (noggrant) dömas, antingen till döden eller till förvisning, indragning av egendom eller fängelse."

Predikaren (2)

Också för varje man som Gud (Elohim) har gett rikedom och välstånd, så har han gett honom kraften att njuta därav och ta sin del och glädja sig över sitt arbete, detta är Guds (Elohims) gåva.
En man som Gud (Elohim) har gett välstånd och respekt så att han inte vill ha något (mer) för sin själ (aptit – hebr. nefesh) av allt han önskar, likväl ger inte Gud (Elohim) honom kraften att äta därav utan en främling äter det. Detta är fåfänga [Pred 1:2] och det är en ond sjukdom.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.