5220 – נֶ֫כֶד (neched)

ättling


Typ:
Hebreiska: נֶ֫כֶד (neched)
Uttal: ne-ched
Talvärde: 74 (50 + 20 + 4)    ord med samma talvärde
Ursprung: från en oanvänd rot betyder att propagate
Användning: 3 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet neched till följande:

ὄνομαonomaG3686namn
σπέρμαspermaG4690frö, avkomma

Engelsk översättning

progeny
nephew, son´s son

Engelsk beskrivning

1) progeny, posterity


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
1
Totalt    3

Referenser (3 st)


1 Moseboken (1)

Ge mig därför din ed (löfte) vid Gud (Elohim) att du inte agerar falskt (gör fel) mot mig, inte mot mina söner, inte mot mina sonsöner (barnbarn), utan i enlighet med den nåd (omsorgsfulla kärlek – hebr. chesed) som jag har visat (gjort mot) dig, så ska du göra mot mig och mot landet som du har vandrat omkring i."

Job (1)

Jesaja (1)

Jag ska resa mig mot dem
    förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)
och hugga av namn och kvarleva från Babel,
    och rotskott och efterkommande,
    förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.