5086 – נָדַף (nadaf)

driva bort


Typ:
Hebreiska: נָדַף (nadaf)
Ursprung: a primitive root
Användning: 9 ggr i GT

Engelsk översättning

to drive
drive (away, to and fro), thrust down, shaken, tossed to and fro

Engelsk beskrivning

1) to drive, drive away, drive asunder
1a) (Qal) to drive about
1b)(Niphal) to be driven, be driven about


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
2
3
1
2
Totalt    9

Passager (9 st)


Och över dem som är levande kvar ska jag sända en matthet i deras hjärtan i deras fienders land, och ljudet av dallrande löv ska förfölja dem och de ska fly som när man flyr för svärdet, och de ska falla när ingen jagar dem.
Så är det inte med de gudlösa (ogudaktiga, ondskefulla) [som inte har en relation med Herren],
    de är som agnar [det värdelösa skalet kring vetet] som förs bort med vinden [när säden tröskas].
    [De flyktiga agnarna står i kontrast till det väl rotade trädet som bär frukt i rätt tid, se vers 3.]
Som rök driver bort [skingras för vinden]
    så fördriver du (skingrar du; knuffar du isär) dem [Hos 13:3],
    som vax smälter för eld [Mika 1:4].
De gudlösa (ogudaktiga, ondskefulla) förgås inför Gud (Elohim) [inför hans ansikte],
Rikedom införskaffad genom lögn (en ljugande tunga, omoraliska metoder) är som ånga
    
    [som snabbt avdunstar och försvinner] och drivs hit och dit [av vinden],
    den som söker sådan rikedom söker döden.
våtmarkerna längs Nilen,
    vid Nilens flodbankar.
Och allt som är sått vid Nilen,
    ska bli torrt,
    drivas bort och inte vara (finnas, existera) mer.
Vem har rest upp någon från soluppgången,
    som kallar på rättfärdighet till hans steg [ordagrant: ben eller fötter]?
Han ger (lägger) länderna framför honom
    och låter honom regera över kungar.
Hans svärd gör dem till damm,
    hans båge gör dem till agnar som blåser bort (följer med vinden).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.