4801 – מֶרְחָק (merchaq)


Typ:
Hebreiska: מֶרְחָק (merchaq)
Ursprung: from H7368 (רָחַק)
Användning: 18 ggr i GT

Engelsk översättning

distance
(a-, dwell in, very) far (country, off) See also H1023 (בֵּית הַמֶּרְחָק)

Engelsk beskrivning

1) distant place, distance, far country


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (18 st)


Även om Herren (Jahve) är upphöjd, ser han till den ringe (den som är långt ner)
    [för den ödmjuke in i gemenskap med honom],
    men den högmodige känner han [bara] på långt avstånd.
Som kallt vatten för en törstig själ,
    så är goda nyheter från ett fjärran [hem] land.
Hon är som ett handelsskepp fyllt med exotiska varor,
    hon tar hem dem [till sin familj] från andra sidan jorden. [Den femte hebreiska bokstaven är: ה – He. Tecknet avbildar en människa med uppsträckta händer. Bokstavens betydelse är se, titta, andas och har att göra med uppenbarelse och förståelse sedan något stort och viktigt pekats ut. Det symboliserar ofta att se och ha perspektiv. I denna vers är det "Hon är" som börjar med denna bokstav, detta belyser hur hon till och med lyckas med internationella affärer. Hon är företagsam och har vision och framåtanda.]
Gör uppror ni folk och ni ska slås i spillror,
    ge ert öra (lyssna) alla avlägsna länder,
omgjorda er själva men ni ska slås i spillror,
    omgjorda er själva men ni ska slås i spillror.
Och vad ska ni göra på hemsökelsens dag [Jes 26:14; Job 35:15; Hos 9:7],
    när ödeläggelsen kommer från fjärran?
Till vem ska ni fly för hjälp?
    Och var ska ni lämna kvar er ära (rikedom)?
De kommer från fjärran länder,
    från himlarnas ände,
Herren (Jahve) och hans vredes vapen,
    för att fördärva hela jorden.
Länderna ska rusa som många vatten rusar, men han ska tillrättavisa dem och de ska fly långt bort och ska bli jagade som bergens agnar i vinden, och som virvlande damm i stormen. [Bilden som målas upp här är när man tröskar sin säd med hjälp av uppvindarna på en hög kulle, där vinden för bort de lätta agnarna medan de tunga kornen faller ner på marken igen.]

Se, Herrens (Jahves) namn kommer fjärran ifrån
    med sin brinnande vrede och i tjock rök som stiger upp.
Hans läppar är fulla av harm
    och hans tunga är en slukande eld.
Dina ögon ska se kungen i hans härlighet,
    de ska se ett land som breder ut sig till långt bort.
Jag som kallar en rovfågel från öst,
    från ett avlägset land, en som utför mina rådslut.
Ja, jag har talat,
    ja, jag ska låta det ske;
jag har gjort en plan,
    ja, jag sätter den i verket.
Lyssna till Herrens (Jahves) ord, ni hednafolk,
    förkunna det i avlägsna kustländer.
Säg: "Han som skingrade Israel ska också samla det,
    och bevara det som en herde håller ihop (föder, beskyddar) sin hjord."
    [4 Mos 27:17; 2 Sam 7:7; Ps 78:70–72; Hes 34]
Jag ska plantera ut dem bland folken
    och de ska komma ihåg mig i fjärran länder,
och de ska leva med sina barn
    och ska återvända.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.