4627 – מַעֲרָב (maarav)

byteshandel


Typ:
Hebreiska: מַעֲרָב (maarav)
Ursprung: from H6148 (עָרַב), in the sense of trading
Användning: 9 ggr i GT

Engelsk översättning

merchandise
market, merchandise

Engelsk beskrivning

1) merchandise, articles of exchange


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


9
Totalt    9

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.