4521 – מְנָת (menat)

del


Typ:
Substantiv
Hebreiska: מְנָת (menat)
Uttal: me-nat
Talvärde: 490 (40 + 50 + 400)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H4487 (מָנָה)
Användning: 8 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

portion

Engelsk beskrivning

1) portion


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
3
2
1
Totalt    8

Referenser (8 st)


2 Krönikeboken (2)

Kungen gav en del av det han ägde till brännoffren, nämligen till brännoffer morgon och kväll och till brännoffer på sabbaterna, vid nymånaderna och högtiderna, så som det var skrivet i Herrens lag.
Och han befallde folket som bodde i Jerusalem att ge prästerna och leviterna deras del, för att de skulle kunna hålla fast vid Herrens undervisning.

Nehemja (3)

Vid samma tid tillsattes män som skulle förestå förrådskamrarna där offergåvor, förstlingsfrukter och tionden lades ner. Från stadens åkrar skulle de samla in det som enligt undervisningen (Torah) tillföll prästerna och leviterna. Det rådde glädje i Juda över prästerna och leviterna som gjorde tjänst.
Under Serubbabels och Nehemjas tid gav hela Israel till sångarna och dörrvakterna vad dessa för varje dag skulle ha. Man gav till leviterna deras helgade andel, och leviterna gav till Arons söner deras helgade andel.
Jag fick också veta att man inte hade gett leviterna deras andel. Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sina åkrar i stället för att sköta sin tjänst.

Psaltaren (2)

Låt Herren göra så att det regnar glödande kol och svavel över de gudlösa,
    en brännande het vind är vad de förtjänar (ordagrant "är deras bägares del"). [Det är Davids önskan att Herren dömde de ogudaktiga på en gång. Eld och svavel för tankarna till domen över Sodom och Gomorra och domen mot Gog, se 1 Mos 19:24; Hes 38:22.]
De ska bli plundrade av svärdet
    och bli ett byte för schakalerna.

Jeremia (1)

Detta är din del som är utmätt åt dig från mig förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve), eftersom du har glömt mig och förlitat dig på lögn.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.