4505 – מְנַחֵם (menachem)

Menachem, (Menahem)


Typ:
Substantiv
Personer: Menachem
Hebreiska: מְנַחֵם (menachem)
Uttal: me-na-chem
Talvärde: 698 (40 + 50 + 8 + 600)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H5162 (נָחַם) comforter
Användning: 8 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Menahem

Engelsk beskrivning

Menahem = "comforter"
1) son of Gadi and king of the northern kingdom of Israel; slew the usurper Shallum to ascend the throne and reigned for ten years; contemporary with prophets Hosea and Amos


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


8
Totalt    8

Referenser (8 st)


2 Kungaboken (8)

Och Menachem, Gadis son gick upp från Tirtsa och kom till Samarien och slog Shallum, Javeshs son i Samarien och dödade honom. Och han regerade i hans ställe.
Sedan slog Menachem Tifsach och alla som var där och dess gränser, från Tirtsa, eftersom de inte öppnade för honom, därför slog han det, och alla gravida kvinnor därinne skar han upp.
[Menachems var den 16:e kungen i det norra riket. Hans namn betyder "tröstare", vilket är ironiskt med tanke på hans våldsamma sätt att komma till makten. Han regerade 10 år (752-742 f.Kr..).] I det 39:e året till Azarja, Juda kung, började Menachem, Gadis son, att regera över Israel och han regerade i tio år i Samarien.
Pol, Assyriens kung, kom över landet och Menachem gav Pol 1 000 talenter silver så att hans hand skulle vara stark (fast, säker, tapper) med honom till att befästa kungariket i hans hand.
Och Menachem beskattade silvret över Israel, över alla mäktiga, stridbara män, av varje man 50 shekel [0,6 kg] silver till att ge Assyriens kung. Och Assyriens kung återvände och stannade inte där i landet.
Vad mer finns om Menachems gärningar, och allt vad han gjorde det är skrivet i Israels kungars krönika.
Och Menachem sov med sina fäder och hans son Peqachja regerade i hans ställe.
[Peqachja betyder "Jahve ser" eller "Jahve har öppnat". Han är den 17:e kungen i det norra riket och regerar 2 år (742-740 f.Kr.). Han nämns inte i Krönikerböckerna.] I det 50:e året till Azarja [även kallad Ussia], Juda kung, började Peqachja [betyder: "Herren ser"], Menachems son, regera över Israel i Samarien och regerade två år.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.