4268 – מַחְסֶּה (machase)


Typ:
Hebreiska: מַחְסֶּה (machase)
Ursprung: or מַחְסֶה from H2620 (חָסָה)
Användning: 20 ggr i GT

Engelsk översättning

refuge

Engelsk beskrivning

1) refuge, shelter
1a) from rain or storm, from danger
1b) of falsehood


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
12
1
4
1
1
Totalt    20

Passager (20 st)


Ni förlöjligar (hånar, gör om intet) den förtrycktes (svages) planer
    [försöker ta bort deras hopp, försöker förvirra dem],
    men Herren (Jahve) är hans tillflykt.
Gud (Elohim) är vår tillflykt och [vår] styrka (starkhet, makt),
    en hjälp (en hjälpare) i nöden (motgångarna, svårigheterna) – väl beprövad.
    [Även med betydelsen: ständigt och mycket närvarande – alltid där.]
för du har blivit min tillflykt,
    ett starkt torn framför min fiendes ansikte.
Gud (Elohim) är den som befriar och upphöjer mig.
    Gud är min starka beskyddare och min tillflykt.
Förtrösta (lita) alltid på honom, ni människor,
    utgjut era hjärtan (uttryck alla era känslor) inför honom [i bön]!
Gud (Elohim) är vår tillflykt. Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Jag är som ett tecken för många [något människor förundras över, en varning, något olycksbådande],
    men du är mitt starka beskydd.
Men när det gäller mig så är gott att vara nära (dra mig nära; närma mig) Gud (Elohim).
    Jag har gjort Herren Gud (Adonai Jahve) till min tillflykt [jag sätter mig hopp och min förtröstan till honom].
    Jag ska förkunna (återge, resonera, uttala mig) [se vers 15] om alla dina verk. [Frasen "vad gäller mig" (hebr. va ani) är identisk med inledningen i vers 2 och återfinns även i vers 22 och 23.]
Jag ska (vill) säga om Herren (Jahve):
    "Min tillflykt och min borg (mitt starka fäste), min Gud (Elohim)
    – jag vill lita (kommer att förtrösta) på honom!"
För du har sagt: "Herren (Jahve) är min tillflykt (mitt skydd)",
    du har gjort den allra Högste (Elion) till din boning.
Men Herren (Jahve) har varit mitt försvarstorn (värn; min fästning, säkra höjd),
    och min Gud (Elohim) min tillflykts klippa.
De höga bergen är [ett hem] för stengetterna [Job 39:4‑7],
    klipporna är en tillflyktsort för klippdassarna [en typ av grävling, se 3 Mos 11:5].
Jag har ropat till dig O, Herre (Jahve), jag har sagt:
    "Du är min tillflykt,
    min del i de levandes land."
Den som fruktar (vördar, respekterar, ärar) Herren (Jahve) har stor trygghet (frimodighet, säkerhet),
    hans barn har alltid en säker tillflyktsplats.
Sedan ska där vara en lövhydda till skugga på dagen från hettan och som en tillflykt och ett skydd mot storm och regn. [Mänskligt sett kan inte en lövhydda ge något skydd mot storm och regn och dessutom bara en begränsad skugga eftersom taket ska vara glest så att man kan se stjärnorna genom det på natten. Lövhyddan är en bild på Guds fullkomliga beskydd och det är som sådan den används även här.]
För du har varit ett värn (skydd; en tillflykt) för den svage [Ps 27:1],
    ett värn för den fattige i hans nöd (fara, trångmål),
en tillflykt undan storm (mot störtskur/slagregn),
    ett skydd mot [solens] hetta.
Ja, de skoningslösas (grymmas, våldsammas) andedräkt,
    är som en storm (störtskur) mot en vägg [piskar som en vinterstorm mot en sidovägg/skyddsvall],
För ni har sagt: "Vi har skurit förbund med döden, och med sheol har vi en överenskommelse, när det gisslande gisslet drar förbi ska det inte drabba oss för vi har gjort lögnen till vår tillflykt och i falskheten har vi vårt gömställe."
Jag ska göra rätten till mätsnöre och rättfärdigheten till lod, och haglet ska svepa bort lögnens tillflykt och vattnen ska översvämma gömställena.
Herren (Jahve) ryter (som ett lejon) från Sion [tempelberget i Jerusalem]
    och ger ut sin röst från Jerusalem –
    himlen och jorden ska skälva.
Men Herren (Jahve) ska vara en tillflykt för sitt folk
    och ett värn (en säker plats, ett försvar) för Israels söner (barn).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.