4135a – מוּל (mol)

omskära


Typ:
Hebreiska: מוּל (mol)
Uttal: mul
Talvärde: 76 (40 + 6 + 30)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 35 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet mol till följande:

ἀμύνομαιamunomaiG0292försvara
ἀσθενέωastheneoG0770vara svag, vara sjuk,
ἔρχομαιerchomaiG2064anlända, komma, gå
ἔχωechoG2192ha, vara, behöva
ὅριονhorionG3725område, gräns, kustlinje
περιτέμνωperitemnoG4059omskära
περιτομήperitomeG4061omskärelse

Engelsk översättning

to circumcise
circumcise(-ing), selves), cut down (in pieces), destroy, [idiom] must needs

Engelsk beskrivning

1) to circumcise, let oneself be circumcised, cut, be cut off
1a) (Qal) to circumcise
1b) (Niphal) to be circumcised, circumcise oneself
1c) (Hiphil) to cause to be circumcised
1c1) of destruction (fig.)
1d) (Hithpolel) to be cut off
1e) (Polel) cut down


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (35 st)


1 Moseboken (17)

Detta är mitt förbund, som ni ska hålla, mellan mig och dig och din säd (dina efterkommande, ättlingar) efter dig, varje man bland er ska bli omskuren.
Ni ska bli omskurna på ert kött, på er förhud, och det ska vara en symbol på förbundet mellan mig och er.
Sonen som är åtta dagar gammal ska bli omskuren bland er, alla män i alla generationer, han som är född i huset eller köpt för pengar av någon främling, den som inte är din säd (egna barn).
Han som är född i ditt hus och han som är köpt med dina pengar måste bli omskuren. Mitt förbund ska vara på ditt kött som ett evigt förbund.
Den oomskurne mannen som inte är omskuren på köttet på sin förhud, den mannen (bokstavligt själen) ska bli avhuggen (utesluten) från sitt folk, han har brutit mitt förbund.
Abraham tog sin son Ismael och alla som var födda i hans hus och alla som var köpta med hans pengar, varje manlig person i Abrahams hus, och omskar dem på köttet, på deras förhud, denna samma dag, såsom Gud (Elohim) hade sagt till honom.
Abraham var 99 år när han blev omskuren på köttet, på sin förhud.
Hans som Ismael var 13 år gammal när han blev omskuren på köttet, på sin förhud.
På en och samma dag blev Abraham och hans son Ismael omskurna.
Alla män i hans hus, de som var födda där och de som hade köpts av främlingar för pengar, blev omskurna med honom.
Och Abraham omskar sin son Isak när han var åtta dagar gammal som Gud (Elohim) hade befallt honom.
Endast på det villkoret kan vi samtycka med er, om ni blir som vi är, att alla era män blir omskurna,
Men om ni inte vill lyssna till oss och omskära er, då tar vi våra döttrar och går vår väg."
Bara på det villkoret ska männen samtycka med oss (bo med oss), att vi blir ett folk, om varje man bland oss blir omskuren som de är omskurna.
Och alla som gick ut genom stadens port lyssnade till Chamor och till hans son Shechem, och varje man blev omskuren, alla som gick ut genom stadens port.

2 Moseboken (2)

men alla mäns tjänare som är köpta för pengar, när ni har omskurit dem ska de äta av det.
Men om någon utomstående som bor bland er vill hålla påsken för Herren (Jahve) måste alla män bli omskurna. Sedan kan de komma nära och hålla den. Han ska då räknas som en infödd i landet. Men ingen oomskuren ska äta av det.

3 Moseboken (1)

Och på den åttonde dagen ska han omskäras [ordagrant: köttet på hans förhud omskäras, se 1 Mos 17:10–14].

5 Moseboken (2)

Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre styvnackade.
Och Herren (Jahve) din Gud (Elohim) ska omskära ditt hjärta, och din säds (dina barns) hjärta, till att älska Herren (Jahve) din Gud (Elohim) med hela ditt hjärta och med hela din själ, för att du ska leva. [Omskärelsen är ett fysiskt tecken på delaktigheten i det förbund som Gud har slutit med Abraham och hans ättlingar (1 Mos 17:9–14). När Mose nu talar om att folkets hjärtan ska omskäras, att hårdheten runt dem kommer att skäras bort, handlar det om att tankar, önskningar och avsikter kommer att föras in i förbundet – det vill säga att de vill vara trogna sin relation med Herren. (Samma tanke uttrycks i 5 Mos 10:16, där Mose bokstavligen säger åt folket att "omskära sina hjärtan", vilket betyder att de ska förbinda sig till förbundet med Herren, inte bara utåt utan även inåt.) Profeterna beskriver det nya förbundet i på samma sätt: "ett nytt hjärta och ny ande" (Hes 36:26–28).]

Josua (7)

Och Josua gjorde sig knivar av flinta och omskar Israels söner vid Givat-Haaralot [betyder: "förhudarnas kulle" eller "kullen där man räknas som oomskuren"].
Anledningen till att Josua omskar dem var denna: Allt folket som hade dragit ut från Egypten – alla män av stridbar ålder – hade dött i öknen under vägen från Egypten.
Allt folk som drog ut ur Egypten var omskuret, men allt folk som var födda i öknen under vägen när de drog ut ur Egypten hade inte blivit omskurna. [4 Mos 14:29–34]
Och han reste upp deras söner i deras ställe, dem lät Josua omskära, för de var oomskurna, eftersom de inte blivit omskurna under vägen.
Och det skedde när hela nationen var omskuren, varenda en av dem, att de vilade på sin plats i lägret till dess de var läkta.

Psaltaren (4)

På morgonen blomstrar det och växer upp,
    på kvällen vissnar det och torkar bort.
Alla nationer (hednafolk) omringar mig.
    I Herrens (Jahves) namn ska jag förgöra dem.
De omringar mig, ja, de omringar mig
    I Herrens (Jahves) namn ska jag förgöra dem.
De omringar mig som bin, de slocknar som eld i törne
    I Herrens (Jahves) namn ska jag förgöra dem.

Jeremia (2)

Omskär er själva till Herren (Jahve) och ta bort ert hjärtas förhud ni Juda män och Jerusalems invånare, för att inte mitt raseri ska dra fram som eld och brinna så att ingen kan släcka från mitt ansikte, för era onda gärningar.
Se, dagarna kommer förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve), då jag ska straffa alla dem som är omskurna i deras oomskurenhet.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.