3616 – כָּלֶה (kale)

längta


Typ: H:A
Hebreiska: כָּלֶה (kale)
Ursprung: from H3615 (כָּלָה)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

longing
fail

Engelsk beskrivning

1) failing with desire, longing, longing for


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Dina söner och dina döttrar ska ges till andra folk, och dina ögon ser på och du längtar efter dem hela dagen, men dina händer ska vara maktlösa.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.