3474 – יָשַׁר (jashar)

behaga


Typ:
Hebreiska: יָשַׁר (jashar)
Ursprung: a primitive root
Användning: 25 ggr i GT

Engelsk översättning

to smooth
direct, fit, seem good (meet), [phrase] please (will), be (esteem, go) right (on), bring (look, make

Engelsk beskrivning

1) to be right, be straight, be level, be upright, be just, be lawful, be smooth
1a) (Qal)
1a1) to go straight
1a2) to be pleasing, be agreeable, be right (fig.)
1a3) to be straightforward, be upright
1b) (Piel)
1b1) to make right, make smooth, make straight
1b2) to lead, direct, lead straight along
1b3) to esteem right, approve
1c) (Pual) to be made level, be laid smoothly out
1d) (Hiphil) to make straight, look straight


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (25 st)


Herre (Jahve), led mig i din rättfärdighet (visa mig vad som är rätt),
    för mina fienders skull (de som ligger på lur) [som väntar på ett felsteg].
Gör din väg rak (jämn) för mig (visa tydligt hur du vill att jag ska leva).
Därför högaktar (följer) jag alla dina föreskrifter (påbud, uppdrag – hebr. piqudim) i allting;
    alla falska stigar (välkända upptrampade gångvägar) hatar (avskyr, föraktar) jag. [Sektionen avslutas med två verser som båda börjar med hebr. alken, översatt "därför". Två starka känslor kontrasteras: att älska Guds ord på alla livets områden – mer än guld – och hata medvetet falska tillvägagångsätt.]
På alla dina vägar [på din färd genom livet]
    – erkänn (bli intimt förtrogen med; sök lära känna) honom
    så ska han jämna (räta ut)
dina stigar [dina välkända, upptrampade gångvägar].
[Verbet jämna (hebr. yashar) har betydelsen att räta ut, dvs. det leder till att något blir rätt och välbehagligt.]
Låt dina ögon se rakt fram,
    fokusera (fixera) din blick på vad som ligger framför dig.
    [Låt dig inte distraheras av vad som händer runt omkring eller vad som har hänt tidigare på din väg.]
och ropar till dem som passerar,
    till dem som går rakt fram på sin stig [sin välkända, upptrampade gångväg]:
Rättfärdigheten hos den oskyldige jämnar vägen (gör den rak),
    men syndaren faller på grund av sin egen synd (ogudaktighet, ondska).
Dårskap tilltalar den som saknar hjärta och förstånd,
    men den som har förståelse (insikt, förstånd) går sin väg rakt fram.
En röst ropar (klagande): "Bered en väg för Herren i öknen [ta bort hinder],
    bygg en huvudväg (upphöjd väg) i vildmarken för vår Gud.
"Jag ska gå framför dig
    och göra krokiga platser raka,
jag ska bryta koppardörrarna i bitar
    och hugga sönder järnbommarna,
Jag har rest upp honom i rättfärdighet
    och jag gör hans vägar höga,
han ska bygga min stad
    och han ska frige mina fördrivna,
inte mot betalning
    eller belöning,
säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). [Detta skedde ungefär 200 år senare när judarna fick återvända från fångenskapen i Babylon och bygga upp Jerusalem och dess tempel under Esra och Nehemja.]
Det hände ibland att kärlet som krukmakaren arbetade med i sin hand misslyckades [det blev något fel med materialet], då började han helt enkelt om och gjorde det till ett annat slags kärl som han såg att det passade till (lämpade sig för).
Se, hans själ [Babylon – den onda nationen – personifierad] är uppblåst (tanklös),
    den är inte rättfram (rak) i honom,
    men de rättfärdiga ska leva av tro.
    [Rom 1:17; Gal 3:11; Heb 10:38]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.