3470a – יְשַׁעְיָ֫הוּ (jeshejaho)

Jesaja, Jeshaja


Typ:
Personer: Jesaja, Jesaja, Jesaja
Hebreiska: יְשַׁעְיָ֫הוּ (jeshejaho)
Ursprung: or יְשַׁעְיָהוּ from H3467 (יָשַׁע) and H3050 (יָהּ) Jah has saved
Användning: 35 ggr i GT

Engelsk översättning

Isaiah
Isaiah, Jesaiah, Jeshaiah

Engelsk beskrivning

Isaiah or Jesaiah or Jeshaiah = "Jehovah has saved"
1) the major prophet, son of Amoz, who prophesied concerning Judah and Jerusalem during the days of kings Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah of Judah; author of the prophetic book by his name; tradition has it that he was sawn asunder in the trunk of a carob tree by king Manasseh and that this is the incident referred to in Heb 11:37
2) one of the 6 sons of Jeduthun
3) son of Rehabiah, a descendant of Moses through Gershom, and an ancestor of a Levite treasurer in the time of David


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


13
3
3
16
Totalt    35

Passager (35 st)


till profeten Jesaja, son till Amots [hebr. Amots – inte samma person som profeten Amos från Tekoa (Amos 1:1)].
Då sände Jesaja, Amots son, bud till _
_ Jesaja, Amots son, kom till honom och sade
Synen av Jesaja, son till Amots, som han såg angående Juda och Jerusalem (i de tider, under de dagar)
    Ussia [regerade 792-740 f.Kr. – en god kung, men dog som spetälsk, se 2 Krön 26],
    Jotham [regerade ca 750-772 f.Kr. – en god kung, se 2 Krön 27],
    Ahas [regerade ca 735-715 f.Kr. – gjorde det som var ont, se Jes 7‑8; 2 Kung 16; 2 Krön 28] och
    Hiskia [regerade 715-686 f.Kr. – en god kung och reformator, se Jes 36‑39; 2 Kung 18‑20; 2 Krön 29‑32]
var kungar i Juda. [Jesajas far hette Amots. Hans namn är snarlikt profeten Amos från Tekoa (som levde tidigare i mitten på 700-talet) och skrev Amos bok, se Amos 1:1. Jesaja fick sin kallelse 740 f.Kr. (Jes 6:1‑3, 6) och hans 50-åriga tjänst sträcker sig över fyra kungars regeringsperioder fram till 686 f.Kr. Enligt traditionen blev han ihjälsågad som martyr av Manasse (Hiskias son), se 2 Kung 21:1‑6; Heb 11:37.]
Ordet som Jesaja, Amots son, såg angående Juda och Jerusalem.
Sedan sade Herren (Jahve) till Jesaja: "Gå ut nu och möt Achas, du och Shear Jashov [som betyder: 'en kvarleva ska återvända'], din son. Vid slutet på akvedukten [2 Kung 18:17] vid den övre dammen, på huvudvägen vid valkarnas fält [där man tvättade och torkade kläder],

Här börjar den andra stora sektionen i Jesajas bok med profetord mot nationerna. Kapitel 13-27 har en sjudelad symmetri. De inledande orden mot Babylon (kap 13-14) får sitt eko i den sista delen om fallet för Judas fiende (kap 24-27). Där centralt Babylons fall beskrivs i kap 21. A Babylons fall och Judas upprättelse (kap 13-14)
  B Judas granne - Moab (kap 15-16)
    C Egypten och Etiopien (kap 17-20)
      D Centrum – Babylons fall (kap 21)
    C´ Jerusalem och Egypten (kap 22)
  B´ Judas granne Tyre (kap 23)
A´ Staden (Babylons) fall och Judas upprättelse (kap 24-27)

Babylon (13:1-14:27)

Budskap (profetord, denna börda) över Babylon, som uppenbarades för Jesaja, Amots son. [Det hebreiska ordet massa är en vanlig term inom profetisk litteratur som introducerar ett budskap från Gud, se Mal 1:1; Sak 9:1; 12:1. Ordet härstammar från ett verb med betydelsen "att bära" vilket gör att det finns en antydan i ordets betydelse att det är budskap som också är krävande och i viss mån betungande. Det återkommer 15 ggr i Jesaja. Exakt hur Jesaja "ser" detta budskap sägs inte, det kan ha varit en syn, dröm eller insikt utifrån någon händelse. Den börjar med upptakten på ett stort krig:]
på den tiden talade Herren (Jahve) genom Jesaja, Amots son, och sade: "Gå och ta av säcktyget från dina höfter och ta av skorna från dina fötter." Han gjorde så och vandrade runt naken och barfota.
Herren (Jahve) sade: "Så som min tjänare Jesaja har vandrat naken och barfota för att under tre år vara ett tecken och en varning över Egypten och Etiopien,
Och han sände Eljakim som var ledare över huset och skrivaren Shevna och prästernas äldste, täckta med säcktyg, till profeten Jesaja, Amots son.
Så kom Kung Hiskias tjänare (hebr. eved) till Jesaja.
Och Jesaja sade till dem: "Detta ska ni säga till er herre, så säger Herren (Jahve): 'Var inte rädd för dessa ord som du har hört, genom vilka Assyriens kungs unga män (hebr. naar) har smädat mig.
Sedan sände Jesaja, Amots son, bud till Hiskia och sade: "Så säger Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim), eftersom du har bett till mig mot Assyriens kung Sancheriv,
Vid denna tid [omkring 700 f.Kr.] blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amots son, kom till honom och sade: "Så säger Herren: Se om ditt hus, för du ska snart dö och kommer inte att tillfriskna." [Hiskia hade ingen son som kunde ärva tronen, han behövde se om sitt hus och utse en efterträdare. Den politiska situationen var också mycket instabil eftersom den assyriska armén hotade att inta landet.]
Då kom Herrens (Jahves) ord till Jesaja. Han sade:
Jesaja sade: "Låt dem ta en fikonkaka och lägg den som ett förband (bandage) på bölden och han ska tillfriskna."
Sedan kom Jesaja, profeten, till kung Chizkijaho och sade till honom: "Vad sade dessa män? Och varifrån kom de till dig?"
    Och Chizkijaho sade: "De kom från ett avlägset land till mig, ända från Babel."
Då sade Jesaja till Chizkijaho: "Hör Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) ord:
Då sade Chizkijaho till Jesaja: "Herrens (Jahves) ord, som du har talat, är gott." Vidare sade han: "Eftersom det ska vara frid (shalom, fred och välstånd) och sanning i mina dagar (under min livstid)."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.