3336 – יֵ֫צֶר (jetser)

avsikt


Typ:
Hebreiska: יֵ֫צֶר (jetser)
Ursprung: from H3335 (יָצַר)
Användning: 9 ggr i GT

Engelsk översättning

intention
frame, thing framed, imagination, mind, work

Engelsk beskrivning

1) form, framing, purpose, framework
1a) form
1a1) pottery
1a2) graven image
1a3) man (as formed from the dust)
1b) purpose, imagination, device (intellectual framework)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
1
2
1
2
1
Totalt    9

Passager (9 st)


Men Herren såg att människornas ondska hade blivit stor på jorden. Deras hjärtans alla tankar och avsikter var alltid och alltigenom onda.
När Herren kände den välbehagliga doften, sade han till sig själv: "Aldrig mer ska min förbannelse drabba marken för människans skull, för att hon alltifrån ungdomen har ett ont uppsåt. Jag ska aldrig mer förgöra allt levande, så som jag nu har gjort.
då ska det ske när mycket ondska och bekymmer kommer över dem att denna sång ska vara för dem ett vittnesbörd (ett vittne som vittnar). Den ska inte bli bortglömd i munnarna på deras ättlingar, eftersom jag känner till deras fantasier, hur de agerar redan nu, innan jag har fört dem till landet som jag med ed har lovat."
För han vet hur vi är skapade (hur vi är),
    han kommer ihåg (tänker på) att vi är stoft (lera).
    [1 Mos 2:7; 3:19; Job 4:19; 10:9; 34:15; Pred 3:20; 12:7]
Den som stödjer sig (sitt sinne) [grundar sin världsbild, kreativitet och skaparförmåga] på dig,
    bevarar (vaktar, skyddar) du i frid, frid (dubbel frid – hebr. shalom shalom)
    eftersom han litar (förtröstar) på dig. [Här och i Jes 57:19 upprepas frid två gånger. Det är hebreiskans sätt att betona och ge eftertryck. Ordet beskriver en fullständig harmoni på alla livets områden: ro, stillhet, vila, goda relationer, hälsa och välgång. I vers 1 nämns staden, vilket syftar på Jerusalem vars hebreiska namn är Jeroshalajim. Hebreiskan har förutom singular och plural även dual som innebär två - ändelsen "-ajim" indikerar detta. Dual-formen på Jerusalem har ibland tolkats som de två berg som staden vilar på, men går också bokstavligt att se som att staden betyder dubbel frid. I antika egyptiska källor kallas staden "Ursalimmu" vilket betyder "fridens fundament/fredens grund".]
Ni förvridna! Ska krukmakaren behandlas som lera? Ska föremålet säga till den som gjort det: "Han har inte gjort mig!", eller det formade säga till den som format det: "Han förstår inte!"
Vilken vinning ger de skurna avgudarna, att den som gör dem har skurit ut det,
    ja även gjutna avgudar och lögnens lärare,
att den som gör detta
    sätter sin tillit till stumma avgudar?Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.