3308 – יֳפִי (jåfi)

skönhet


Typ:
Hebreiska: יֳפִי (jåfi)
Ursprung: from H3302 (יָפָה)
Användning: 19 ggr i GT

Engelsk översättning

beauty

Engelsk beskrivning

1) beauty


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
2
2
2
1
10
1
Totalt    19

Passager (19 st)


att föra drottning Vasti inför honom, iklädd den kungliga kronan. Han ville visa folket och ledarna hennes skönhet, för hon var mycket vacker och tilldragande (attraktiv).
Låt kungen [den kommande Messias] längta efter din skönhet,
    eftersom han är din herre (adonai), ska du böja dig inför honom.
Från Sion [templet i Jerusalem], skönhetens fulländning, har Gud (Elohim) strålat fram (visat sig i glans),
    
Låt inte ditt hjärta ha lust till hennes skönhet,
    låt dig inte fångas av hennes blickar.
Charm kan förleda och skönhet är kortflyktig,
    men en kvinna som fruktar (vördar, respekterar) Herren (Jahve), hon ska prisas (uppskattas, äras). [Den tjugoförsta hebreiska bokstaven är: ש – Shin. Tecknet avbildar två tänder, och symboliserar ofta att krossa och att förgöra något. I denna vers är det ordet "förleda" som börjar med denna bokstav och förstärker att yttre skönhet och charm är något som förgår.]
Och det ska ske att istället för sötsaker (färsk mat) ska det vara förruttnelse,
    och istället för gördlar trasor,
och istället för lockat hår skallighet,
    och istället för figursydda kläder hängande säcktyg,
    brännmärken istället för skönhet.
Dina ögon ska se kungen i hans härlighet,
    de ska se ett land som breder ut sig till långt bort.
Alla som går på dina vägar
    slår ihop händerna mot dig [ger sitt bifall till Jerusalems förödelse, se Hes 25:6].
De visslar och skakar på sina huvuden
    mot dottern Jerusalem.
Är det här den stad om vilken man säger,
    att den är skönhetens fulländning, hela jordens fröjd [Ps 48:2]? [Den femtonde hebreiska bokstaven är: ס – Samech. Tecknet avbildar en pelare och symboliserar stöd och stabilitet. I den här versen är det ordet "slår ihop händerna" som börjar med denna bokstav. Här förstärks istället motsatsen, då denna applåd är till vanära istället för stöd.]
Så stor deras godhet och deras skönhet ska bli.
    Grödan ska få ynglingarna att blomstra
    och det nya vinet jungfrurna.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.