3018 – יְגִיעַ (jegia)

möda


Typ:
Substantiv
Hebreiska: יְגִיעַ (jegia)
Uttal: je-gi-a
Talvärde: 93 (10 + 3 + 10 + 70)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H3021 (יָגַע)
Användning: 16 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet jegia till följande:

ἔργονergonG2041gärning, handling
καρπόςkarposG2590frukt
κόποςkoposG2873arbete, besvär, oro
μόχθοςmochthosG3449slit
πόνοςponosG4192smärta, plåga

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

toil
labour, work

Engelsk beskrivning

1) toil, work
2) product, produce, acquired property (as a result of work)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (16 st)


1 Moseboken (1)

Hade inte min fars Gud varit med mig – Abrahams Gud som även Isak vördar – så hade du säkert låtit mig gå med tomma händer. Men Gud såg mitt lidande och min möda, och han fällde domen i natt."

5 Moseboken (1)

Din marks frukt och allt ditt arbete ska en nation som du inte känner äta upp, och du ska enbart bli förtryckt och åsidosatt,

Nehemja (1)

Jag skakade min mantel och sade: "Så ska Gud skaka bort varje man från hans hus och från hans arbete som inte fullföljer sitt löfte, på detta sätt ska han skakas bort." Och hela församlingen sade: "Amen" och prisade Herren (Jahve). Och folket gjorde i enlighet med detta löfte.

Job (3)

[I tre retoriska frågor undersöker Job olika skäl till att hans lidande skulle komma från Gud. Alla tre har ett negativt svar: Att se en människa lida ger inte Gud glädje (vers 3), han ser inte på mänskligt sätt (vers 4) och Gud är inte stressad och måste tvinga fram en bekännelse i förtid (vers 5–7). Vers 5 saknar verb, vilket ytterligare förstärker att Gud inte verkar på detta sätt.] Är det det gott [ger det dig glädje] att förtrycka,
    eftersom du föraktar dina händers verk [1 Mos 2:7; Ps 139:15]
    medan du strålar (lyser) över [och verkar välsigna] de ondas råd? [4 Mos 6:25]
Kan du lita på honom, hans styrka är ju stor?
    Kan du överlämna arbetet åt honom?
Hon är hård (grym) mot sina barn,
    som om det inte vore hennes egna.
Att hennes möda kan bli förgäves
    bekymrar henne inte det minsta,

Psaltaren (3)

Han gav också deras inkomst till larver (skadedjur som åt upp det som skulle bli deras skörd)
    och deras arbete till gräshoppor. [2 Mos 10:1–20]
Låt fordringsägarna ta allt som han haft
    och låt främlingar fördärva hans arbete.
för han ska äta frukten av sin hands arbete.
    Du ska vara välsignad (salig, mycket lycklig) och det ska gå väl för dig.

Jesaja (2)

Så säger Herren (Jahve): "Egyptens arbetare och Kushs [Etiopien och Sudans] handelsmän
    och Sebas [Saudarabiens] resliga män,
ska alla komma över till dig och vara dina slavar,
    de ska gå efter dig,
i bojor ska de komma över
    och de ska falla ner inför dig och de ska vädja till dig:
"Gud (El) bor sannerligen hos dig,
    och där finns ingen annan, där finns ingen annan Gud (Elohim)."
Varför spenderar ni pengar på (väger ni upp silver för) det som inte är bröd (mat)
    och er lön (resultatet av ert slit) på det som inte mättar?
Lyssna (hebr. shama)! Lyssna noga på mig
    och ät det som är gott (ger näring)
    och låt er själ få fröjda sig i överflöd (njuta av fetma – dvs. utsökta rätter).

Jeremia (2)

Men skamfulla ting
    har slukat fädernas möda (arbete) från vår ungdom,
deras småboskap och deras hjordar,
    deras söner och deras döttrar.
Och jag ska ge hela denna stads rikedom och allt som produceras och alla Juda kungars rikedomar ska jag ge i deras fienders hand som ska ödelägga dem och ta dem och bära dem till Babel.

Hesekiel (1)

Och de ska agera med dig i hat och ska ta bort allt ditt arbete och ska lämna dig naken och bar, och din prostitutions nakenhet ska vara avtäckt, både din oanständighet och din prostitution.

Hosea (1)

Och Efraim säger:
    "Jag har verkligen blivit rik, jag har funnit mitt välstånd,
    i allt mitt arbete ska de inte finna någon överträdelse som är synd i mig."

Haggai (1)

Jag har kallat på torka över landet och över bergen och över säden och över vinet, oljan och det som jorden ger, över människor och boskap och över alla som arbetar med sina händer."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.