2973 – יָאַל (jaal)

handla dåraktigt


Typ:
Hebreiska: יָאַל (jaal)
Ursprung: a primitive root
Användning: 4 ggr i GT

Engelsk översättning

be foolish
dote, be (become, do) foolish(-ly)

Engelsk beskrivning

1) to be foolish, become fools, act foolishly, show wicked folly
1a) (Niphal)
1a1) to show wicked folly
1a2) to become fools


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
2
Totalt    4

Passager (4 st)


Och Aron sade till Mose: "Min herre, lägg inte synd på oss, jag ber dig, för att vi har betett oss dåraktigt och eftersom vi har syndat.
Tsoans furstar har blivit dårar,
    Nofs furstar är bedragna,
de har fått Egypten att gå vilse,
    som är hennes stammars hörnsten.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.