2671 – חֵץ (chets)

pil


Typ:
Hebreiska: חֵץ (chets)
Ursprung: from H2686 (חָצַץ) also by interchange for H6086 (עֵץ)
Användning: 53 ggr i GT

Engelsk översättning

arrow
[phrase] archer, arrow, dart, shaft, staff, wound

Engelsk beskrivning

1) arrow


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (53 st)


Bågskyttarna har varit hätska mot honom
    och skjutit på honom och hatat honom.
Jag ska vräka upp ondska över dem,
    jag ska använda mina pilar mot dem.
Jag ska göra mina pilar druckna med blod
    och mitt svärd ska sluka kött,
med de slaktades blod och de fångna,
    från fiendernas långhåriga huvuden."
Han sköt sina pilar och skingrade dem [fienderna],
    flammande blixtar förvirrade dem (panik och tumult bröt ut).
gör sina dödliga vapen redo
    och gör sina pilar till flammande pilar [som användes vid belägring och sköts in mot den befästa staden]. [Vers 13‑14 har bara "han" som subjekt i den hebreiska texten. Närmaste subjekt är "den som inte vill omvända sig" i vers 13. Det blir då också en parallell till vers 16 där den människa som inte vill omvända sig gräver sin egen grop; på samma sätt vässar och riktar han här sina vapen mot sig själv och sin egen undergång. En annan tolkning är att det andra "han" i vers 13 är Gud som förbereder domen, se vers 12. Ordet för "känner ilska" i vers 12 är hebr. zaar, det är enda gången det används i Psaltaren och beskriver Guds vrede över orättfärdighet, men används även om att förbanna och tala emot något, se 4 Mos 23:7‑8.]
För se, de gudlösa (ogudaktiga, ondskefulla) [som aktivt tar avstånd från Gud, hatar hans bud, se Ps 10:2‑11] spänner bågen,
    de har lagt pilen på strängen och siktar,
    för att i mörkret (i hemlighet) skjuta på dem
    med uppriktiga hjärtan (ärliga och rena hjärtan, de rättsinniga, ordagrant "rakhjärtade").
Han sköt sina pilar och skingrade dem [fienderna],
    flammande blixtar i mängd förvirrade dem (panik och tumult bröt ut).
För dina pilar har trängt in i mig,
    din hand ligger tung på mig.
Dina pilar är vassa – folken faller inför dina fötter –
    de [sylvassa pilarna] träffar kungens fiender i hjärtat.
Jag (min själ) är bland (omringad av) lejon,
    jag ligger bland människor (Adams barn) som andas eld (vill förgöra mig) [med sina lögner].
Deras tänder är som spjut och pilar
    och deras tungor som skarpa svärd.
Låt dem flyta iväg som vatten som rinner undan (bort, ner i marken).
    Låt pilarna brytas av när de spänner bågen.
    [Versen är svåröversatt, kan också tolkas att de ogudaktiga ska förtvina lika hastigt som pilen skjuts ut från bågen.]
[Detaljerat beskrivs nu hur fienderna planerar sin attack. Vers 1‑6 är en enda mening i hebreiskan.]
De som vässar sina tungor likt ett svärd
    och spänner sina bågar med bittra ord som pilar,
Men Gud (Elohim) ska skjuta dem med en pil,
    plötsligt visar sig deras skada (sår, de skjuts ner och faller ihop).
    [Orden: skjuta, pil och plötsligt plockas upp från vers 4‑5.]
Molnen vräkte ut vatten,
    skyarna lät höra sin röst,
    dina pilar vandrar också iväg.
Du ska [behöver] inte vara rädd för nattens fasor,
    för pilen som flyger om dagen,
Mäktiga mäns skarpa pilar
    med brinnande kol från ginstbuskar.
Som pilar i en mäktig mans (krigsmans) hand
    är barn som man får när man är ung.
Kasta ut blixtar och skingra dem,
    sänd ut dina pilar och bringa dem ur fattningen.
som en fågel som snabbt flyger (hetsas, jagas upp för att flyga) rakt in i ett nät
    och inte vet att det kommer att kosta den livet, förrän pilen (spjutet) tränger in i hans lever (innersta, vitala delar).
En klubba, ett svärd och en vass pil [dvs. ett dödligt vapen]
    är den som vittnar falskt mot sin vän (sprider lögner om sin granne).
Som en galning (vettvilling) som skjuter (slänger, kastar)
    brinnande pilar och bringar död,
(på dem) vars pilar är skarpa
    och alla deras bågar spända,
deras hästars hovar ska räknas som flinta,
    och deras vagnshjul som en virvelvind.
Med pil och båge ska man komma dit, eftersom landet ska vara tistel och törne.
Därför säger Herren (Jahve) angående Assyriens kung: Han ska inte komma till denna stad
    och inte skjuta någon pil där,
inte heller ska han komma framför den med sköld,
    inte kasta upp (bygga upp) en ramp mot den [och inta Jerusalem].
Han gjorde min mun likt ett skarpt svärd,
    och gömde mig under sin hands skugga (han skyddade mig).
Han gjorde mig till en vass pil,
    och gömde mig i sitt koger.
Han har spänt sin båge
    och gjort mig till målet för sin pil. [Den fjärde hebreiska bokstaven är: ד – Dalet. Tecknet avbildar en dörr. Bokstaven representerar att kunna fatta beslut och välja rätt väg. Orden "björn", "mina vägar" och "spänt sin båge" börjar med denna bokstav och förstärker hur viktigt det är att fråga Gud efter hans vägar när vi står i vägval. I denna fas av sorgen, då bearbetning pågår, är känslan av att vara omringad av vilddjur och en måltavla för jägare något som man måste hantera och förhålla sig till. I slutändan behöver man kunna skilja känslorna från det som faktiskt är sant. Här finns tröst i Herdens käpp och stav som vill försvara, trösta och leda som det står i Ps 23:4.]
och jag ska slå din båge ur din vänstra hand, och ska se till att dina pilar faller ur din högra hand.
De som bor i Israels städer ska gå ut och göra eld av vapnen och använda dem som bränsle, både de stora sköldarna och de små sköldarna, bågarna och pilarna och dolkarna och spjuten, och de ska elda dem i sju år (oavbruten eld),
Solen och månen står stilla i sina boningar,
    vid ljuset av dina pilar när de far fram,
    som strålglansen av dina skinande spjut.
Herren (Jahve) ska bli synlig över dem
    och hans pil ska gå fram som en ljungeld,
och Herren Gud (Adonai Jahve) ska blåsa i shofaren (vädurshornet)
    och ska gå fram i virvelvindarna från söder.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.