2557a – חָמֵץ (chamets)

jäst


Typ:
Hebreiska: חָמֵץ (chamets)
Uttal: cha-mets
Talvärde: 948 (8 + 40 + 900)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H2556 (חָמֵץ)
Användning: 11 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet chamets till följande:

ζύμηzumeG2219surdeg

Engelsk översättning

leaven
leaven, leavened (bread)

Engelsk beskrivning

1) the thing leavened, leaven


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


5
4
1
1
Totalt    11

Referenser (11 st)


2 Moseboken (5)

Under sju dagar ska ni äta osyrat bröd (bröd bakat utan Jäst – hebr. matsa). [Osyrat bröd är en bild på syndfrihet.] På den första dagen måste ni ta bort all Jäst (surdeg – hebr. chamets) från era hus. Den som äter bröd bakat med Jäst mellan den första och sjunde dagen [under högtiden] ska bli utestängd (avskuren) från Israel.
Mose sade till folket: Kom ihåg den här dagen, då ni kom ut ur Egypten, ut ur slavhuset (slaveriet), för med styrka förde Herrens (Jahves) hand ut er från denna plats. Inget syrat (hebr. chamets) [bröd eller mat som innehåller Jäst] ska ätas.
Alla de sju dagarna ska du äta bröd bakat utan Jäst [som är en bild på att det inte har någon ondska i sig], ingenting syrat får finnas hos dig och ingen surdeg någonstans i ditt land.
[Fyra lagar med förbjudna traditioner från omkringliggande folk.] Offra inte blodet från mina offer med syrat eller Jäst bröd. [Drick inte blod, se 3 Mos 17:14, blanda inte heller med bröd.] Inte heller får fettet från mina fester bli kvar ute, utomhus, hela natten till morgonen [3 Mos 3:16–17].
Du ska inte offra blodet av mina offer med syrat bröd.
Inte heller ska något av offren som hör till påsken lämnas kvar till morgonen. [Profetiskt om Jesus som togs ner från korset samma dag.]

3 Moseboken (4)

Inget matoffer som ska föras fram till Herren (Jahve) får vara gjort med Jäst, för ni ska inte bränna något syrat eller någon honung i något eldsoffer till Herren (Jahve).
Det ska inte bakas med Jäst. Jag har gett det till dem som deras del av mitt eldsoffer. Det är högheligt liksom syndoffret och skuldoffret.
Vid sidan av kakorna ska han offra Jäst bröd med tacksägelseoffret till hans shalomoffer.
Du ska [då, på den fem10:e dagen] föra ut från ditt hus två stycken bröd till ett viftoffer. De ska göras av två tiondelar av en efa fint mjöl [ca 5-7 liter] och du ska baka dem med Jäst som en förstlingsfrukt till Herren (Jahve). [Detta är det enda offret i hela Tora som inte bara får, utan ska vara gjort med Jäst! Det är signifikativt på flera sätt. För det första är det två bröd som talar om judar och hedningar tillsammans. Men det är också Jästen som symboliserar synden i våra liv. När pingsten får sin uppfyllelse i Apg 2 utgjuts den Heliga Ande över alla människor. Därmed blir det möjligt för oss som syndiga varelser att få del av rättfärdigheten från Gud genom Jesus. På så vis kan vi komma med synden inför Gud utan att bli dömda till evig död, eftersom vi nu får åberopa Jesu blod som gör oss syndfria i Guds ögon trots vår egen syndfullhet. Det är den Helige Andes uppgift att övertyga oss om vår synd och behovet av frälsningen som Jesus erbjuder oss.
    Denna högtid firas i modern tid bara en eller två dagar, till skillnad från Pesach och Sukkot som fortfarande firas i sju dagar.]

5 Moseboken (1)

Du ska inte äta något syrat (Jäst) bröd med det, sju dagar ska du äta osyrat bröd med det, lidandets bröd, för med hast kom du ut från Egyptens land, för att du ska komma ihåg dagen då du kom ut från Egypten hela ditt liv.

Amos (1)

Offra ett tacksägelseoffer
    av det som är Jäst (med surdeg) [3 Mos 7:13]
och förkunna frivilliga offer
    och gör dem kända, för det älskar ni att göra ni Israels söner,"
    
    förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.