2502a – חָלַץ (chalats)

rädda, befria


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: חָלַץ (chalats)
Uttal: cha-lats
Talvärde: 938 (8 + 30 + 900)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 23 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet chalats till följande:

ἀποπίπτωapopiptoG0634föll
δύναμιςdunamisG1411makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning
δυνατόςdunatosG1415möjligt, förmå, mäktig, stark, kraft
δύνωduno, dumi, duoG1416gå ned, solnedgång
ἐκδύωekduoG1562klä av, ta av
ἐκκλίνωekklinoG1578avfallit, avvikit, undvika
ἐξαιρέωexaireoG1807frälsa, rädda, befria, plocka ut
θλίβωthliboG2346tränga
ὀσφῦςosphusG3751livet, höfterna
πλευράpleuraG4125sida
ῥύομαιrhoumaiG4506frälsa, rädda

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to rescue
arm (self), (go, ready) armed ([idiom] man, soldier), deliver, draw out, make fat, loose, (ready) pr

Engelsk beskrivning

1) to draw off or out, withdraw
1a) (Qal)
1a1) to draw, draw off
1a2) to withdraw
1b) (Niphal)
1b1) to be delivered
1b2) to be saved
1c) (Piel)
1c1) to pull out, tear out
1c2) to rescue, deliver, set free
1c3) to take away, plunder


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (23 st)


3 Moseboken (2)

Då ska prästen befalla att man tar bort stenarna som fläcken finns på och man ska kasta dem på en oren plats utanför staden.
Och om fläckarna kommer tillbaka igen och visar sig i huset efter det att han har tagit bort stenarna och efter att han har skrapat huset och efter att det är putsat,

5 Moseboken (2)

då ska hans brors hustru gå fram till honom, inför ögonen på de äldste, och ta av skon från hans fot och spotta honom i ansiktet och hon ska svara honom och säga: "Så gör man mot den man som inte bygger upp sin broders hus".
Hans namn (öknamn) i Israel ska vara "hans hus som har förlorat sin sko".

2 Samuelsboken (1)

Han förde mig ut i frihet (en rymlig plats, stora vidder) [en efterlängtad kontrast efter att ha suttit instängd i en belägrad stad],
    han räddade mig, för han älskar (finner glädje i) mig.

Job (1)

Han räddar (drar ut) de bedrövade ur deras bedrövelse
    och klär av (öppnar) deras öron i förtryck.

Psaltaren (12)

Vänd tillbaka, Herre (Jahve),
    rädda mitt liv (min själ, mitt innersta – hebr. nefesh),
    rädda mig på grund av din nåd (omsorg, trofasta kärlek).
om jag har gjort ont mot min vän eller plundrat (räddat) min fiende utan orsak.
    [Den sista delen kan tolkas som att orättfärdigt ha plundrat en fiende eller omedvetet ha hjälpt sin väns fiende.]
Han förde mig ut i frihet (en rymlig plats, stora vidder),
    han räddade mig, för han älskar mig.
    [En efterlängtad kontrast efter att ha suttit instängd i en belägrad stad.]
Herrens ängel (utsände budbärare) slår läger (vaktar) runt dem som fruktar (vördar, respekterar) honom [Herren],
    och han befriar var och en av dem. [Den åttonde hebreiska bokstaven är: ח – Chet. Tecknet avbildar ett staket. Bokstaven symboliserar något som binder samman och inhägnar, rent fysiskt som ett staket eller en mur, eller socialt som vänskap och kärlek. I denna vers är det ordet "slår läger" som börjar med denna bokstav. Ordet används om en armé som slår läger. Användningen här belyser hur Gud beskyddar den som vänder sig till honom.]
Och kalla på mig nödens dag [då du är trängd och möter svårigheter],
    jag ska befria dig och du ska ära mig.
För att dina älskade vänner ska kunna bli befriade,
    fräls med din högra hand och svara mig.
Du ropade (höjde din röst i bön) i din nöd och jag räddade dig.
    Jag svarade dig från gömstället i åskan.
    Jag prövade dig vid Merivas (stridens, tvistens) vatten.
    [Meriva är hebreiska för strid, provokation, tvist och gräl, se Ps 95:8; 106:32; 2 Mos 17:1–7; 4 Mos 20:1–13] Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Han ska ropa (höja sin röst i bön) till mig och jag ska svara honom.
    Jag ska vara med honom i nöden [svårigheterna]. [Den centrala versen.]
Jag ska rädda (rycka/slita/dra bort; befria) honom och föra honom till ära [hedra honom].
För att dina älskade må bli befriade,
    räddade av din högra hand och svara mig.
Du har räddat min själ från döden,
    mitt öga från tårar,
    min fot från fall.
[Den tjugonde hebreiska bokstaven är: ר – Resh. Talvärdet är 200. Tecknet avbildar ett huvud från sidan och symboliserar förmågan att se. Önskan att Gud ska "se" ramar in stycket, se vers 153 och vers 159, där det står i imperativ; ordet återfinns även i vers 158. Tre gånger återfinns också frasen "ge mig liv", se vers 154, 156, 159. Jämfört med föregående bokstav "Qof", som avbildade baksidan av ett huvud, förstärker Resh här hur Gud ska vända sitt ansikte mot psalmisten och se och vara närvarande!] Se mitt lidande (elände) och rädda mig,
    för jag glömmer inte din undervisning (Torah).
Befria mig Herre (Jahve) från onda människor,
    bevara mig från våldsmännen,

Ordspråksboken (2)

Den rättfärdige räddas från problem,
    syndaren drabbas i stället.
Med sin mun ödelägger (förstör, raserar) den gudlöse (skenhelige, hycklaren) sin granne,
    men genom kunskap (insikt, förståelse) [av Guds sanna ord] blir de rättfärdiga räddade.

Jesaja (1)

på den tiden talade Herren (Jahve) genom Jesaja, Amots son, och sade: "Gå och ta av säcktyget från dina höfter och ta av skorna från dina fötter." Han gjorde så och vandrade runt naken och barfota.

Klagovisorna (1)

Till och med schakalerna ger bröstet
    för att föda sina valpar,
men mitt folks döttrar har blivit grymma
    som strutsar i öknen. [Strutsen överger sina ungar, se Job 39:16] [Den tredje hebreiska bokstaven är: ג – Gimel. Tecknet avbildar en kamel. Ofta symboliserar den uthållighet; en kamel går genom öknen i hetta och kyla, oavsett omständigheter håller den huvudet högt och går framåt. Det första ordet i hebreiskan är "Till och med".]

Hosea (1)

Med deras småboskap och deras boskapshjordar
    ska de gå för att söka Herren (Jahve)
men de ska inte finna honom,
    han har dragit sig undan från dem.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.