2470b – חָלָה (chala)

söka, be


Typ:
Hebreiska: חָלָה (chala)
Ursprung:
Användning: 16 ggr i GT

Engelsk översättning

to beg

Engelsk beskrivning

1) (Piel)
1a) (CLBL) to mollify, entreat, pray, beg


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (16 st)


Dotter Tyros söker din favör (ditt ansikte) med en gåva,
    de rikaste folk med
Jag bönfaller inför ditt ansikte med hela mitt hjärta,
    ge mig nåd (oförtjänt kärlek) i enlighet med ditt löftesord (hebr. imrah).
Många frågar efter tjänster från en generös man,
    alla är vän med en givmild person.
Just precis som det står skrivet i Mose lag (undervisning), kom allt detta onda (denna olycka) över oss. Trots detta har vi ännu inte försökt försona oss med Herren vår Gud. [Ordagrant 'blidka hans ansikte', att vända sitt ansikte mot någon är ett tecken på favör och välvilja.] Vi har inte vänt oss bort från (slutat med) våra missgärningar (synder) och börjat söka (fråga efter, lyda) din sanning [dina levnadsregler och din moral i din undervisning].
När [staden] Betel sände Saretser och Regem-Melech tillsammans med sina män för att söka Herrens (Jahves) ansikte,
och invånarna i en stad ska gå till en annan och säga: "Låt oss gå med hast och bönfalla inför Herrens (Jahves) ansikte och söka Härskarornas Herre (Jahve Sebaot), jag ska också gå."
Många folk och mäktiga länder ska komma och söka Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) i Jerusalem och bönfalla inför Herrens (Jahves) ansikte.
Men bönfall nu (vädja nu verkligen blidkande) inför Gud (El) att han visar oss nåd (oförtjänt kärlek – hebr. chen). När detta har kommit från (har skett genom) era egna händer, skulle han då välvilligt ta emot [något] från er? säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). [Gud kan aldrig ta emot en mänsklig gåva som inte ges med ett rent uppsåt.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.