2373 – חָזֶה (chazeq)

bringa


Typ:
Hebreiska: חָזֶה (chazeq)
Uttal: cha-zeh
Talvärde: 20 (8 + 7 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H2372 (חָזָה)
Användning: 14 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet chazeq till följande:

ἄλλοςallosG0243ändå
κατανοέωkatanoeoG2657ge akt på, skåda, märka, se efter

Engelsk översättning

breast

Engelsk beskrivning

1) breast (of animals), breast of an animal sacrifice


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
9
2
1
Totalt    14

Referenser (14 st)


2 Moseboken (2)

Och du ska ta bröststycket från Arons invigningsoffer och vifta det som ett viftoffer inför Herrens (Jahves) ansikte, och det ska vara deras del.
Och du ska helga viftoffrets bröststycke och lyftoffrets lår, som är viftat och som är upplyft från invigningsbaggen, det som är Arons och det som är hans söners.

3 Moseboken (9)

Hans egna händer ska föra fram offret till Herren (Jahve), gjort med eld. Det feta med Bringan ska han föra fram så att Bringan kan viftas som ett viftoffer inför Herrens (Jahves) ansikte.
Och prästen ska bränna det feta på altaret men Bringan ska vara Arons och hans söners.
ViftoffersBringan och viftofferskuldran har jag tagit från Israels söner från deras shalomoffer, och gett det till Aron, prästen, och till hans söner som en förordning (ordagrant "saker inristat") för evigt bland Israels söner.
Och Mose tog bröstet och viftade det som ett viftoffer inför Herrens (Jahves) ansikte. Som baggen för invigning var det Moses del som Herren (Jahve) befallt Mose.
och de lade det feta på bröststycket och han brände det feta ovanpå altaret.
Och bröststycket och den högra skuldran viftade Aron som ett viftoffer inför Herrens (Jahves) ansikte, som Mose hade befallt.
Och bröstet som viftats och skuldran som viftats ska ni äta på en ren plats, du och dina söner och dina döttrar med dig, för det är din föreskrivna del och dina söners föreskrivna del som är givet av offret från Israels söners shalomoffer.
Skuldran och bröstet ska de föra fram med offren gjorda med eld av fett, för att vifta det som ett viftoffer inför Herrens (Jahves) ansikte, och det ska vara ditt och dina söners med dig, det är en evig förordning (ordagrant "saker inristat") som Herren (Jahve) har befallt."

4 Moseboken (2)

Och prästen ska vifta dem som ett viftoffer inför Herren (Jahve), detta är helgat (avskilt) till prästen, tillsammans med viftofferstycket (bröstet från baggen) och låret, och därefter kan nasiren dricka vin.
Och deras kött ska vara ditt, som viftoffersBringan och det högra låret. Det ska vara ditt.

Daniel (1)


Huvudet på statyn var av rent guld.
Bröstet och armarna av silver.
Buken och höfterna av brons.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.