2295 – חׇגְלָה (chågla)

Hogla


Typ:
Personer: Hogla
Hebreiska: חׇגְלָה (chågla)
Ursprung: of uncertain derivation probably a partridge
Användning: 4 ggr i GT

Engelsk översättning

Hoglah

Engelsk beskrivning

Hoglah = "partridge"
1) 3rd of 5 daughters of Zelophehad, a descendant of Manasseh


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


3
1
Totalt    4

Passager (4 st)


Och Tselofechad, Chefers son,
    hade inga söner men döttrar, och detta är namnen på Tselofechads döttrar:
    Machla
    och Noa,
    Chogla,
    Milcha
    och Tirtsa.
Sedan kom döttrarna till Tselofechad nära, Chefers son, son till Gilead, son till Machir, son till Manasse av Manasses familj, Josefs son. Och detta är namnen på hans döttrar: Machla, Noa och Chogla och Milcha och Tirtsa.
Machla, Tirtsa och Chogla och Milcha och Noa, Tselofechads döttrar gifte sig med söner till sin fars bröder.
Men Tselofechad, Chefers son, Gileads son, Machirs son, Manasses son, hade inga söner utan döttrar och detta är namnen på hans döttrar: Machla och Noa, Chogla, Milcha och Tirtsa.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.