2017 – הֹפֶךְ (håfech)

Uppochnervänt, perverterat


Typ:
Hebreiska: הֹפֶךְ (håfech)
Ursprung: from H2015 (הָפַךְ)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

perversity
turning of things upside down

Engelsk beskrivning

1) (Qal) perverseness, perversity


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Ni förvridna! Ska krukmakaren behandlas som lera? Ska föremålet säga till den som gjort det: "Han har inte gjort mig!", eller det formade säga till den som format det: "Han förstår inte!"Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.