1973 – הָֽ֫לְאָה (halah)

andra sidan, utanför, ytterligare, vidare, framgent


Typ: H:Adv
Hebreiska: הָֽ֫לְאָה (halah)
Uttal: ha-la    Lyssna
Talvärde: 41 (5 + 30 + 1 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: från the primitive form of the article (hal)
Användning: 16 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet halah till följande:

αἰώνaionG0165evighet, tidsålder, tidsepoker, världen, universum
ἐκεῖekeiG1563där, dit
ἐπέκειναepekeinaG1900bortom

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

further
back, beyond, (hence,-) forward, hitherto, thence, forth, yonder

Engelsk beskrivning

1) out there, onwards, further
1a) yonder, beyond (of place)
1b) onwards (of time)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (16 st)


1 Moseboken (2)

Och de svarade: "Flytta på dig" och de sade: "Dessa kom hit på genomresa och han [Lot] vill vara domare! Nu ska vi behandla dig värre än dem." Och de pressade sig hårt mot mannen, mot Lot, och kom nära för att bryta sönder dörren.
Och Jakob vandrade och spred ut sina tält till Migdal-Eder ["tornet i Edar"; ordagrant "flockens torn"]. [Platsen är troligtvis mellan Betlehem och Hebron, se även Mik 4:8.]

3 Moseboken (1)

När en oxe eller ett får eller en get förs fram, ska den stanna sju dagar med sin mor, och från den åttonde dagen och framåt ska det ge nåd (villkorad nåd – hebr. ratsa) som ett eldsoffer till Herren (Jahve).

4 Moseboken (3)

allt det som Herren (Jahve) har befallt er genom Mose hand, från den dag då Herren (Jahve) gav befallningar och vidare genom era generationer,
Tala till Elazar, prästen Arons son, att han samlar upp rökelsekaren från branden och strö ut elden därute, för de har blivit heliga,
För vi ska inte ärva med dem på den andra sidan Jordan och längre bort, eftersom vårt arv tillfaller oss på denna sida, öster om Jordan."

1 Samuelsboken (4)

Sedan ska du gå vidare därifrån och du ska komma till Tavors terebint, och där ska tre män möta dig som går upp till Gud (Elohim) i Betels. En har med sig 3 killingar och en annan bär på 3 brödkakor och en annan bär en kanna vin.
Och Saul bevakade David från den dagen och framåt.
Men om jag säger detta till pojken: 'Se, pilarna är längre bort,' gå din väg för Herren (Jahve) har sänt iväg dig.
Och när pojken hade kommit till platsen för pilen som Jonatan skjutit, ropade Jonatan efter pojken och sade: "Är inte pilen framför dig?"

Jesaja (2)

som sänder ambassadörer över havet,
    även papyrusbåtar på vattnen. Gå ni snabbfotade budbärare
    till ett land som är högrest och med blank hud,
till ett fruktansvärt folk (ett folk som alltid varit känt för sin ondska och råhet) från begynnelsen till idag,
    ett land som är kraftigt och trampar ner, vars land delas av floderna.
På den tiden ska en hyllningsgärd bäras fram till Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)
    från ett folk som är högrest och med blank hud,
    
    och från ett folk fruktansvärt från begynnelsen till idag (ett folk som alltid varit känt för sin ondska och råhet),
    ett land som är kraftigt och trampar ner,
    
    vars land delas av floderna,
till platsen för Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) namn, berget Sion (tempelplatsen i Jerusalem).

Jeremia (1)

Han ska bli begravd med en åsnas begravning, släpad och bortkastad bortom Jerusalems portar.

Hesekiel (2)

Israels folk ska inse att jag är Herren deras Gud, från den dagen och för all framtid.
Men sedan dessa dagar har gått ska prästerna på åttonde dagen och i framtiden offra era brännoffer och gemenskapsoffer på altaret. Och jag ska då vara nådig mot er, förkunnar (säger, proklamerar) Herren Gud."

Amos (1)

Därför ska jag låta dig gå i fångenskap bortom Damaskus",
    säger han vars namn är Herren Härskarornas Gud (Jahve Elohim Sebaot).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.