1871 – דַּרְכְּמוֹן (darkemon)

darik


Typ:
Substantiv
Hebreiska: דַּרְכְּמוֹן (darkemon)
Uttal: dar-ke-mån    Lyssna
Talvärde: 970 (4 + 200 + 20 + 40 + 6 + 700)    ord med samma talvärde
Ursprung: of Persian origin
Användning: 4 ggr i GT

Beskrivning

Mynt, viktenhet.

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet darkemon till följande:

δραχμήdrachmeG1406silvermynt
μνᾶmnaG3414pund
νόμισμαnomismaG3546mynt, penning

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
3
Totalt    4

Referenser (4 st)


Esra (1)

I förhållande till deras förmåga gav de till skattkistan för detta arbete 61 000 gulddrachmer och 5 000 silverminor och 100 prästdräkter.

Nehemja (3)

De hade [även] 435 kameler och 6 720 åsnor.
En del av familjernas överhuvuden bidrog till arbetet. Ståthållaren gav till skattsamlingen:
1 000 gulddrachmer [Drachmer var ett guldmynt introducerat av Darius I, det motsvarade 1/60 mina eller 8,5 gram. Totala vikten guld var alltså 8,5 kg.]
50 skålar
500 prästskrudar
Några av familjernas överhuvuden gav till skattsamlingen till arbetet:
20 000 gulddrachmer [170 kg guld]
2 200 silverminor [1 200 kg silver]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.