1809 – דָּלַל (dalal)

hamna i elände, bli utarmade


Typ:
Hebreiska: דָּלַל (dalal)
Ursprung: en ursprunglig rot (compare H1802 (דָּלָה))
Användning: 9 ggr i GT

Engelsk översättning

to languish
bring low, dry up, be emptied, be not equal, fail, be impoverished, be made thin

Engelsk beskrivning

1) to hang, languish, hang down, be low
1a) (Qal)
1a1) to hang low
1a2) to be low
1a3) of distress (fig.)
1a4) to languish, look weakly (of eyes)
1b) (Niphal) to be brought low, be laid low


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
3
1
3
Totalt    9

Passager (9 st)


Och Israel blev mycket små (utarmade, fattiga, betryckta – Israel var mycket lågt) på grund av Midjan, och Israels söner ropade till Herren (Jahve). [Midjaniterna, tillsammans med amalekiterna och andra folk från öst (vers 3) ägnade sig inte primärt åt att strida, som tidigare fiender, istället stal och skövlade de landet. Den första attacken mot Israel kom just från amalekiterna. Då hade man inte ens kommit in i landet utan var fortfarande på vandring. Amalekiterna använde sig av kameler och var specialiserade att göra överraskningsattacker där man kom och plundrade och rövade, se 2 Mos 17:8; 5 Mos 25:17–18.]
Håll inte våra fäders synder emot oss.
    Låt din barmhärtighet (ömsinta, oändliga nåd) komma och möta oss med hast (fort),
    för vi har förts mycket djupt (lågt, förtryckts, ödmjukats).
Herren (Jahve) bevarar ständigt de enkla (öppna, helhjärtade),
    jag var i stor nöd (hjälplös, svag, ordagrant "förd lågt ner"), och han räddade mig.
Ge akt (lyssna uppmärksamt) på mitt rop, för jag är djupt nedböjd,
    rädda (ryck bort) mig från mina förföljare
    för de är för starka för mig.
Som benen på den lame hänger kraftlösa,
    så är ett ordspråk i munnen på en dåre.
Och det ska ske den dagen att Jakobs härlighet ska bli tunn (gå upp i rök, försvinna som en dimma)
    och hans kötts fetma ska tyna bort (han ska bli mager).
Och floderna ska bli stinkande,
    Egyptens (hebr. Matsor – singular) strömmar ska bli små och torka upp,
vassen och säven ska vissna,
Som en svala eller trast,
    sluddrar jag, jag stönar som en duva,
kan inte se uppåt Herre (Adonai),
    jag är betryckt, var (bli) du min trygghet.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.