1731 – דּוּד (dod)

kittel, lastkorg, korg


Typ:
Substantiv
Hebreiska: דּוּד (dod)
Uttal: dod    Lyssna
Talvärde: 14 (4 + 6 + 4)    ord med samma talvärde
Ursprung: från samma som H1730 (דּוֹד)
Användning: 8 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet dod till följande:

κάμινοςkaminosG2575ugn
κόφινοςkophinosG2894korg

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

pot
basket, caldron, kettle, (seething) pot

Engelsk beskrivning

1) pot, jar, basket, kettle
1a) pot, kettle
1b) basket, jar


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
1
1
1
3
Totalt    8

Referenser (8 st)


1 Samuelsboken (1)

och han stack ner den i pannan eller grytan eller kitteln eller kärlet. Allt som köttkroken drog upp tog prästen därifrån. Så gjorde de mot alla israeliter som kom till Shilo.

2 Kungaboken (1)

Och det skedde när brevet kom till dem att de tog kungens söner och slog dem 70 män, och lade deras huvuden i korgar och sände dem till honom i Jizreel.

2 Krönikeboken (1)

Och de stekte påskalammet på eld på föreskrivet sätt. Men köttet från gemenskapsoffret kokade de i grytor, pannor och kittlar och skyndade sig att dela ut det till allt folket.

Job (1)

Ur hans näsborrar stiger rök,
    som från en kokande gryta på [en eld med] sävstrå [som bolmar och ryker kraftigt].

Psaltaren (1)

Jag tog bort hans skuldror från bördan (oket) [slaveriet i Egypten],
    hans händer befriade jag från korgen.
    [Orden börda och korg är parallella, och kan syfta på de korgar som israeliterna fick bära material i för slavarbetet, se 2 Mos 1:14.]

Jeremia (3)

Herren (Jahve) visade mig och se, två korgar med fikon stod framför Herrens (Jahves) tempel efter att Nebukadnessar, Babels kung, hade burit i fångenskap Jechonjaho, Jehojaqims son, Juda kung och Judas furstar med hantverkarna och smederna från Jerusalem, och hade fört dem till Babel.
En korg hade mycket goda fikon som fikonen från den första skörden [fikon kan skördas upp till fyra gånger under samma säsong] och den andra korgen hade mycket dåliga fikon som inte kunde ätas, så dåliga var de.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.