1364 – גָּבֹהַּ (gavoha)

hög


Typ:
Adjektiv Adjektiv
 
Hebreiska: גָּבֹהַּ (gavoha)
Uttal: ga-vå-ha    Lyssna
Talvärde: 10 (3 + 2 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: or גָּבוֹהַּ (fully) från H1361 (גָּבַהּ)
Användning: 41 ggr i GT

Ursprung

or גָּבוֹהַּ (fully) från H1361 (גָּבַהּ):

גָּבַהּgavahH1361sväva, bli högfärdig, bli frimodig, bli upphöjd

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet gavoha till följande:

ὑπερήφανοςhuperephanosG5244stolt, högmodig
ὑπεροχήhuperocheG5247excellens
ὑψηλόςhupselosG5308högt

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

high

Engelsk beskrivning

adj
1) high, exalted
1a) high, tall
1b) high (in position)
1c) proud, haughty
n m
2) loftiness


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-18
Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv
-5
Adj. Adjektiv
pl. femininum pluralis
-4
Adj. Adjektiv
sing. femininum singularis
-8
Adj. Adjektiv
pl. maskulinum pluralis
-6


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Referenser (41 st)


1 Moseboken (1)

Allt högre steg vattnet över jorden, tills det täckte även de högsta bergen under himlen.

5 Moseboken (2)

Alla dessa var befästa städer med höga murar och med bomförsedda dubbelportar [port i dualform], förutom [dessa städer tog vi] väldigt mycket landsbygd (byar utan murar – hebr. perazi).
Och han ska belägra dig i alla dina portar till dess dina höga och befästa murar, som du litar på, kommer ner i hela ditt land, och han ska belägra dig i alla dina portar i hela landet, som Herren (Jahve) din Gud (Elohim) har gett dig.

1 Samuelsboken (4)

Tala inte längre så högmodigt [mina ovänner],
låt inte arrogant tal flöda ur er mun.
För Herren (Jahve) är en Gud (El) som vet allt,
han väger varje handling (utvärderar allt vad människor gör).
Han hade en son som hette Saul – ung och såg bra ut (ordagrant: utvald och god/bra/vacker), bland Israels söner fanns ingen man som såg så bra ut som han, han var huvudet högre än alla andra (från skuldrorna och uppåt var han högre än någon i hela folket).
Men Herren (Jahve) sa till Samuel: "Se inte på hans utseende, eller på hans längd, för jag har förkastat honom, för det är inte som människan ser, för människan ser det som är för ögonen, men Herren (Jahve) ser till hjärtat."

1 Kungaboken (1)

För de byggde även höga platser och aseror [pålar för avgudadyrkan] på varje hög kulle och under varje lummigt träd.

2 Kungaboken (1)

Och de satte upp åt sig pelare och aseror [pålar för avgudadyrkan] på varje hög kulle och under varje lummigt träd,

Ester (2)

Då sa hans hustru Zeresh och alla vänner till honom: "Låt göra en 50 alnar [22,5 meter] hög träpåle (galge) och tala med kungen i morgon bitti så att Mordochaj kan hängas där, sedan kan du gå med kungen på banketten med glädje." Detta behagade Haman och han lät göra och uppföra träpålen (galgen). [Var och en som är upphängd på trä är förbannad, se 5 Mos 21:23.]
Då sa Charvona, en av kungens kammartjänare som var inför kungen: "Se, det finns en 50 alnar hög träpåle (galge), som Haman gjort för Mordochaj, som talade gott för kungen. Den står framför Hamans hus."
Då sa kungen: "Häng upp honom på den."

Job (1)

Han ser på allt som är upphöjt,
han är kung över stolthetens söner (alla som är stolta).
[Frasen "stolthetens söner" kan inkludera människor som gör uppror mot Gud. I Job 28:8 används en liknande fras om de stolta lejonen. Genomgående finns denna dubbelhet där Leviatan beskrivs som ett djur, men också avspeglar Satan och hans verkningar.]

Psaltaren (3)

Den som förtalar (skvallrar på) sin granne i hemlighet,
honom ska jag förgöra.
Den som har arroganta ögon och ett stolt hjärta,
honom ska jag inte skona.
De höga bergen är [ett hem] för stengetterna [Job 39:4–7],
klipporna är en tillflyktsort för klippdassarna [klipphyraxen – en typ av grävling, se 3 Mos 11:5].
Även om Herren (Jahve) är upphöjd, ser han till den ringe (den som är långt ner)
[för den ödmjuke in i gemenskap med honom],
men den högmodige känner han [bara] på långt avstånd.

Ordspråksboken (1)

Varje människa som är stolt (arrogant) i sitt hjärta är avskyvärd (motbjudande, vidrig) för Herren (Jahve),
du kan vara säker på att sådana inte undgår sitt straff.

Predikaren (5)

Om du ser att den fattige förtrycks och att våldet förvränger rätten och rättfärdigheten i landet, ska du inte förvånas över detta. En auktoritet vakar över en annan auktoritet, och det finns ännu högre auktoriteter än dessa.
Bättre slutet på något (en sak; ett ord) än början,
bättre en tålmodig ande än en högmodig (stolt) ande.
[Denna vers har många tillämpningsområden. Hur något avslutas är viktigare än hur det börjar, och det behövs tålamod för att nå målet. I ljuset av vers 8, som talar om hur mutor kan fördärva hjärtat och omdömet, handlar denna vers om att det är högmodigt att fälla en för snabb dom. Det är lättare att fatta ett välgrundat beslut när alla fakta finns på bordet än när något just är påbörjat.]
Då man bävar för en backe (höjd),
och faror på gatorna. [Då man är rädd för att gå ut.]
Då mandelträdet lyser vitt [håret har vitnat].
Då en gräshoppa blir en stor börda.
Då kaprisfrukten mist sin kraft [all sexuell kraft och lust är borta].
[Gräshoppan kan beskriva att en liten insekt blir till en stor tyngd eller också en bild på att en åldring är som en gräshoppa som släpar sig fram. Detta är enda versen i Bibeln kaprisfrukten nämns, den användes i antiken som en lustförhöjande drog.] Då människan är på väg till sitt eviga hem
och gråtarna väntar på gatan.

Jesaja (6)

över alla höga torn och alla befästa murar,
Och människan är nedböjd
och mannen är ödmjukad
och ögonen på de högdragna är ödmjukade.
Se, Herren Härskarornas Herre (Adonaj Jahve Sebaot),
ska klippa grenarna med terror,
och de högresta ska bli nedböjda,
och de upphöjda ska bli nedlagda.
Och det ska vara på varje högt berg och varje hög kulle, strömmar och vattendrag på den stora slaktens dag, när tornen faller.
Gå upp på ett högt berg, du Sion
som bär fram ett glädjens budskap.
Ropa ut det högt,
du Jerusalem som bär fram ett glädjens budskap.
Ropa, var inte rädd!
Säg till städerna i Juda: "Här är er Gud!"
Överst (ovanpå) ett högt och upphöjt berg har du placerat din bädd,
dit går du också för att offra dina offer.

Jeremia (4)

För sedan evig tid har jag brutit ditt ok
och låtit dina bojor brista,
och du sa: "Jag ska inte överträda."
Men på varje hög kulle
och under varje lövat träd
har du lutat dig bakåt och utövat prostitution.
[Tillbett avgudar på kullarna, se 5 Mos 12:2; 1 Kung 14:13; 2 Kung 17:10; Jes 57:5; 65:7; Hes 6:12; 20:28; Hos 4:13.]
Och Herren (Jahve) sa till mig i kung Joshijahos dagar: Har du sett det som det avfallna Israel gör? Hon går upp på varje högt berg och under varje lövrikt träd och där ägnar hon sig åt prostitution.
Som deras söners märken är deras altaren och deras aseror [pålar för avgudadyrkan] finns vid de lövrika träden på kullarna.
Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot): Babels breda murar ska bli fullständigt omstörtade, och hennes höga portar ska bli brända i eld, och folket ska anstränga sig fåfängt, och länderna oroar sig för elden (alla försöker släcka elden men den låter sig inte släckas).

Hesekiel (6)

Så säger Herrarnas Herre (Adonaj Jahve): Och jag, jag ska ta cederns höga toppar och ska plantera dem, jag ska beskära från topparna på de unga grenarna en ödmjuk och ska plantera den på ett högt och upphöjt berg.
Och alla markens träd ska veta att jag, Herren (Jahve) har fört ner de höga träden och upphöjt de låga träden, har torkat ut de gröna träden och fått de torra träden att grönska. Jag Herren (Jahve) har talat och jag har gjort det.
Så säger Herrarnas Herre (Adonaj Jahve): Tiaran ska flyttas och kronan tas av, detta ska inte längre vara detsamma, det som är lågt ska bli upphöjt och det som är upphöjt ska förödmjukas.
Se (kontemplera över) Assyrien [dåtidens stormakt], som var en ceder i Libanon
med friska grenar och med (som ger) en riklig skugga
och som är högrest
och dess topp är bland de tjocka grenarna.
I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte ner mig på ett mycket högt berg. På detta låg söderut något som liknade en stad.
Altaret var av trä, 3 alnar [1,6 meter] högt, och 2 alnar [1,1 meter] långt. Hörnen, skivan och sidorna var av trä. Han talade till mig: "Detta är det bord som ska stå inför Herrens ansikte."

Daniel (3)

[Daniel får nu se en syn med en bagge och en bock. En ängel förklarar lite senare synen för Daniel. Baggen med två horn symboliserar det medo-persiska riket, se Dan 8:20. En passande bild. Den grekiske historikern Ammianus Marcellinus beskriver hur den persiska befälhavaren bar en bagges huvud i guld när han ledde armén.]
Jag lyfte min blick och såg en bagge med två horn stå vid kanalen. Den hade två långa horn [som representerar Medien och Persien]. Ett horn var längre (högre) än det andra, och det längsta växte fram sist. [Perserna blev med tiden den dominerande nationen i denna allians. Denna detalj överensstämmer också med bilden av björnen som "reste sig på ena sidan", se Dan 7:5.]

Sefanja (1)

en shofarens och larmets (härskriets) dag [basunen varnade för fara, se Jer 4:5]
mot befästa städer
och mot de höga hörntornen.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.