1361 – גָּבַהּ (gava)

sväva, bli högfärdig, bli frimodig, bli upphöjd


Typ:
Hebreiska: גָּבַהּ (gava)
Ursprung: a primitive root
Användning: 34 ggr i GT

Beskrivning

att sväva, det vill säga vara upphöjd; bildligt talat att vara högfärdig: - upphöja, vara högfärdig, vara (göra) hög (-er), lyfta upp, stiga upp, vara stolt

Engelsk översättning

to exult
exalt, be haughty, be (make) high(-er), lift up, mount up, be proud, raise up great height, upward

Engelsk beskrivning

1) to be high, be exalted
1a) (Qal)
1a1) to be high, lofty, tall
1a2) to be exalted
1a3) to be lofty
1a3a) to be lofty (of Jehovah's ways-good sense)
1a3b) to be haughty, be arrogant (bad sense)
1b) (Hiphil) to make high, exalt


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (34 st)


Är det på din befallning som örnen svävar högt i skyn,
    och bygger sitt näste så högt?
För lika höga som himlarna är över jorden,
    lika stor (stark) är hans nåd (omsorgsfulla kärlek) mot dem
    som fruktar (vördar) [tillber] honom. [Ords 1:7]
Vem kan jämföras med Herren (Jahve)
    vår Gud (Elohim)? [Fram till och med vers 5a har Herrens personliga namn Jahve nämnts sex gånger. Nu i psalmens centrala vers kommer crescendot där Gud omnämns den sjunde gången som "vår Gud". Talet sju står för fullkomlighet. Vers 6‑9 beskriver nu vad Gud gör, men använder pronomet "han".]Han som tronar så högt.
En pilgrimssång (en vallfartsång; "en sång från/för dem som vandrar upp"). [Oavsett varifrån man kommer så går man alltid upp till Jerusalem.] Av (för) David.
-
Herre (Jahve) mitt hjärta är inte stolt,
    jag ser inte ner på andra (mina ögon är inte överlägsna).
    [Stolthet har sitt ursprung i hjärtat och tar ofta sitt uttryck i en högfärdig blick.] Jag vandrar inte i (ägnar mig åt) stora ting,
    åt det som är för svårt (komplexa mysterier).
    [Jag är förnöjd, kan släppa det som övergår mitt förstånd – Guds stora mysterier – som jag inte är redo att förstå ännu.]
Den som älskar synd,
    
    älskar strider (tvister, ordstrider, tävlan, gräl),
    den som bygger höga portar [som en fasad för att imponera och verka bättre än vad han är]
    
    försäkrar sig om sitt eget fall (ras).
Högmod (arrogans, övermod) i människans hjärta går före fall (krasch, degradering),
    ödmjukhet (beskedlighet, ett hjärta som kan underordna sig Gud och människor)
    är vägen till ära (upphöjelse, respekt).
Dessutom säger Herren (Jahve):
"Eftersom Sions dotter är arrogant (högdragen)
    och vandrar med uppsträckt nacke och lättsinniga ögon,
går omkring och är tillgjord när hon går
    och låter det pingla (har små bjällror) om hennes fötter,
Men Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) är upphöjd i rätt,
    och Gud (El) den Helige är helig i rättfärdighet.
"Begär ett tecken från Herren din Gud. Begär det nerifrån djupet (Sheol) eller uppifrån höjden" [Gud uppmanar honom att begära något utöver det vanliga, han får fråga efter något mirakulöst. Gud vill att han väljer honom.]

Följande stycke är fint strukturerad som en kiasm där den centrala delen finns i Jes 53:4‑6. A Gåtan – Herrens tjänare upphöjd men ändå förödmjukad, Jes 52:13‑15
  B Förklaring – Ett rotskott, vår reaktion, Jes 53:1‑3
    C Han tog all vår synd, Jes 53:4‑6
  B' Förklaring – som ett lamm, deras handlande mot honom, Jes 53:7‑9
A' Lösningen på gåtan – försoning, Jes 53:10‑12

Upphöjd, men ändå förödmjukad

Se, min tjänare ska agera med stor vishet (utföra sitt uppdrag perfekt; ha framgång)!
    Han ska bli upprest (upphöjd; bli upplyft som ett offer till Gud – hebr. jarom),
    bli upplyft (lyfta upp och ta bort, förlåta synder, lida – hebr. nisa),
    och bli högt uppsatt (få den högsta positionen, regera – hebr. gava). [Jesus Messias är den lidande tjänaren som ska lyda Fadern och bara göra det han säger. Här används tre olika hebreiska ord som alla betyder att lyfta upp eller upphöja. Samtidigt har de tre orden ytterligare betydelser som lyfter fram att mitt i detta upphöjande ingår både att bli ett offer, att lida och att slutligen segra och bli den högste över allting annat.]
För [precis] som himlarna är (svävar) högre än jorden,
    så är mina vägar högre än era vägar,
    och mina tankar (planer, syften) högre än era tankar.
Trots att du gör (bygger) ditt bo lika högt som örnens [bildligt för stolthet],
    och placerar det bland stjärnorna
    så ska jag slå ner det därifrån, förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
På den dagen ska du inte längre skämmas
    för alla synder som du begått mot mig.
Då ska jag befria dig [Jerusalem]
    från de stolta och högmodiga (de som gläder sig i sin stolthet),
och ni ska aldrig mer uppträda arrogant
    på mitt heliga berg.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.