1348 – גֵּאוּת (geot)

höghet, stolthet, högmod


Typ:
Hebreiska: גֵּאוּת (geot)
Ursprung: from H1342 (גָּאָה) the same as H1346 (גַּאֲוָה)xlit gaʻăvâh corrected to gaʼăvâh
Användning: 8 ggr i GT

Engelsk översättning

majesty
excellent things, lifting up, majesty, pride, proudly, raging

Engelsk beskrivning

1) majesty
1a) a rising up (of column of smoke)
1b) a swelling (of sea)
1c) majesty (of God)
1d) pride


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


3
5
Totalt    8

Passager (8 st)


Helt omslutna i sin fetma (förhärdade, känslokalla),
    med sin mun talar de stolt (stora ord, arrogant). [Uttrycket "omsluten i sin fetma" är svåröversatt. Fetma används ofta som en bild på rikedom, överflöd och det goda livet. Det används om hur de ogudaktiga blivit högmodiga i sin framgång, se 5 Mos 32:15; Ps 73:7; Job 15:27. Bildligt sett omsluter också fettet människans organ och hindrar dess funktion. Psalm 73:7 skriver bokstavligt "ögon som plirar fram från fettet", en bild på hur "fettet", framgången, gjort att de inte kan se klart. Ett annat organ är hjärtat som kan bli omslutet av fett, vilket ger en bild på någon som blivit känslokall och inte längre kan sätta sig in i någon annans situation. Hebreisk poesi har ofta paralleller. Eftersom den andra delen nämner munnen, kan första frasen underförstått syfta på hjärtat och hur det är helt förstockat. Alltså en bild på hur rikedomen har gjort dem känslokalla.]
Du regerar över havets stolta svall.
    När dess vågor reser sig, stillar du dem.
Herren (Jahve) regerar (är kung)!
    Han är klädd i härlighet (höghet).
Herren (Jahve) har iklätt sig
    och spänt om sig makt som ett bälte (runt sig, omgjordat sig). [Styrka liknas vid ett bälte som håller ihop klädnaden. Herrens kraft gör att han kan regera. Här finns också ett bildspråk för att vara redo att agera. Dåtida klädnader hängde löst och för att göra sig redo att arbeta omgjordade man länderna och band upp klädnaden.] Ja, världen är skapad och står fast,
    den kan inte rubbas (vackla, står tryggt fast).
Ondskan brinner som en eld,
    den slukar törnbuskarna och taggarna,
ja den glöder djupt i skogen
    och den väller upp i tjocka moln av rök.
Lovsjung (slå an strängar; spela till) Herren (Jahve), för han har gjort storslagna (majestätiska, upphöjda) ting,
    Låt detta bli känt över hela jorden.
Låt nåd (oförtjänt kärlek) visas den onde,
    annars lär han sig inte rättfärdighet,
i de rättrådigas (rakryggades) land ska han handla orätt (vara genomsyrad av ondska – hebr. aval) [Ps 71:4]
    och ska inte se Herrens (Jahves) majestät.

Nu följer en sektion med sex ve-rop, se Jes 28:1; 29:1, 15; 30:1; 31:1; 33:1. De två sista kapitlen (34-35) hör tematiskt ihop med budskapet som startade i kap 28. På samma sätt som bokens två första sektioner (1-12 och 13-27) slutar med seger och glädje, avslutas detta stycke på samma sätt.

Herren dömer Samarien – fienden i söder

Under fötterna ska den stolta kronan av Efraims druckna bli trampad,Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.