1347 – גָּאוֹן (gaån)

högmod, mäjestät


Typ:
Hebreiska: גָּאוֹן (gaån)
Ursprung: from H1342 (גָּאָה) the same as H1346 (גַּאֲוָה)xlit gaʻăvâh corrected to gaʼăvâh
Användning: 49 ggr i GT

Engelsk översättning

pride
arrogancy, excellency(-lent), majesty, pomp, pride, proud, swelling

Engelsk beskrivning

1) exaltation, majesty, pride
1a) majesty, exaltation, excellence
1a1) of nations
1a2) of God
1a3) of the Jordan
1b) pride, arrogance (bad sense)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (49 st)


I din stora härlighet (upphöjdhet, majestät)
    slog du ner de som reste sig upp mot dig.
Du släppte lös din förtärande eld (vrede)
    som förtärde dem som halm.
    [Samma verb "släpp lös" användes genomgående i kravet mot farao att "släppa" israeliterna
    fria. Ironiskt nog släpps nu Guds eld lös över honom själv då han vägrade lyda Gud.]

Och jag ska bryta din makts stolthet och jag ska göra din himmel som järn och din mark som koppar.
när jag sade: 'Hit men inte längre får du komma,
    här ska dina stolta vågor stanna'?

[Nu följer fyra verser med imperativ. Job hade klagat på att Gud inte såg kriminaliteten på jorden och inte gjorde något åt det, se Job 12:6; 24:1‑12. Nu frågar Gud i vers 6‑8 om Job kan med en blick ödmjuka alla högmodiga.]Pryd dig då med höghet och dignitet.
Klä dig i majestät (storhet) och prakt.
Han utväljer åt oss vår arvedel [vårt landområde, landet Israel, se Ps 105:11; 135:12; 136:21‑22],
    Jakobs upphöjdhet [Judeiska bergsbygden] som han älskar [Mal 1:1‑3; Rom 9:13]. Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
för deras muns synd och deras läppars ord,
låt dem fångas i sin stolthet,
    för förbannelser och lögner som de talar.
Att frukta (vörda, respektera) Herren (Jahve) är att hata (och inte göra) det onda;
    Jag hatar [arrogant] stolthet,
    onda vägar och perverst (falskt, förvridet) tal."
Stolthet går före undergång,
    och en arrogant (högmodig) ande före fall (olycka).
Gå in i klippan och göm dig i jorden av fruktan för Herren (Jahve)
    och härligheten av hans majestät.
Människor ska gå in i klippans grottor och jordens hålor,
    på grund av fruktan för Herren (Jahve) och glansen från hans majestät, när han reser sig för att skaka jorden.
De går in i klippskrevorna och alla skrymslen de kan finna,
    på grund av fruktan för Herren (Jahve) och glansen från hans majestät, när han reser sig för att skaka jorden.
På den dagen ska Herrens (Jahves) gren [grönska i landet eller en titel för Messias, se Jes 11:1; Jer 23:5] vara vacker och härlig, och frukten i landet ypperlig och tilltalande för Israels överlevande.
Och jag ska besöka världen för dess ondska
    och illgärningsmännen för deras överträdelser,
och jag ska låta de stoltas arrogans upphöra,
    och jag ska lägga ner (göra låg; ödmjuka) tyrannernas högfärd.
Och Babel, kungarikenas ära,
    skönheten av kaldéernas stolthet,
ska bli som när Gud (Elohim) omstörtade
    Sodom och Gomorra [1 Mos 19:23‑29].
Din prakt är nedförd till Sheol (den undre världen),
    och larmet från dina psaltare,
maskarna är utströdda under dig [som en bädd],
    och larverna täcker dig.
Vi har hört om Moabs stolthet,
    han är mycket stolt,
även om hans högfärd och hans högmod
    och hans arrogans, hans grundlösa skryt.
Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) har tänkt ut det för att orena härlighetens stolthet, för att föra till förakt jordens alla ärbara.
Mumlarna (de som mumlar) lyfter upp sina röster, de sjunger,
    för Herrens (Jahves) majestät ropar de från havet.
Eftersom du har varit övergiven och hatad
    så att ingen har passerat (tagit vägen igenom) dig,
ska jag göra dig till en evig stolthet (excellens),
    en glädje från generation till generation.
Herren Herren (Adonai Jahve) har svurit vid sig själv, Herren Härskarornas Gud (Jahve Elohim Sebaot) förkunnar (säger, proklamerar):
"Jag avskyr Jakobs stolthet
    och hatar hans palats
och jag ska bomma igen (stänga ner) staden
    och allt som finns där."
Herren har svurit vid [sig själv, han som är] Jakobs stolthet. Jag ska aldrig glömma någon av deras [upproriska] handlingar.
Han [Messias] ska träda fram och vara en herde för (leda, föda) sin hjord
    i Herrens (Jahves) kraft,
    med Herrens sin Guds (Jahve Elohims) auktoritet (höga namn).
De [Israels folk som återvänder] ska vara bofasta,
    för då ska han vara stor ända till jordens ändar (över hela världen).
Herren (Jahve) tar bort Jakobs stolthet
    liksom Israels stolthet,
för plundrarna har plundrat dem på allt
    och fördärvat deras vinstockar.
Detta är lönen för deras stolthet,
    för de har hånat och trängt Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) folk.
En bastard [5 Mos 23:2 – en kung född utomlands; ett blandfolk] ska bo i Ashkelon
    och jag ska hugga av filisteens stolthet.
Över havet ska bedrövelsen passera
    och vågorna ska bli slagna i havet
    och alla Nilens djup ska torka ut.
Assyriens stolthet ska brytas ner
    och Egyptens härskarstav ska försvinna bort.
Lyssna! Herdarnas klagan,
    för att deras ära är förspilld.
Lyssna! Rytandet av unga lejon,
    för Jordans busksnår [som är deras skydd och gömslen] är fördärvade.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.