0900 – בֹּגְדוֹת (bågedåt)

trolöshet


Typ:
Hebreiska: בֹּגְדוֹת (bågedåt)
Ursprung: feminine plural active participle of H898 (בָּגַד)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

treachery
treacherous

Engelsk beskrivning

1) treacherous, treacherousness, men of treacherous behaviour


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Hennes profeter är hänsynslösa,
    förrädiska män.
Hennes präster har vanhelgat det som är heligt
    och gör våld på undervisningen (hebr. Torah).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.