0884 – בְּאֵר שֶׁ֫בַע (Beer sheva)

Beer-Sheva


Typ:
Substantiv Substantiv
 
NamnNamn
 
Plats Plats
Platser: Beer Sheva
Hebreiska: בְּאֵר שֶׁ֫בַע (Beer sheva)
Uttal: be-er she-va    Lyssna
Talvärde: 575 (2 + 1 + 200 + 300 + 2 + 70)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H0875 (בְּאֵר) och H7651 (שֶׁבַע) (i den mening att H7650 (שָׁבַע)) well of an oath
Ordagrann betydelse: Sju källor eller Edens källa
Användning: 68 ggr i GT

Beskrivning

Ordet beer betyder källa men ordet sheva kan betyda både siffran sju och en ed. Detta kan alltså vara en plats där man avlägger ed och ingår ett förbund med någon.

Ursprung

från H0875 (בְּאֵר) och H7651 (שֶׁבַע) (i den mening att H7650 (שָׁבַע)) well of an oath:

בְּאֵרbeerH0875brunn, vattenkälla, grop
שֶׁ֫בַעshevaH7651sju, 7

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats
-68


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Referenser (68 st)


1 Moseboken (22)

Och Abraham steg upp tidigt på morgonen och tog bröd och ett skinn med vatten och gav det till Hagar, lade det på hennes skuldra och barnet, och sände iväg henne och hon gick iväg och irrade omkring i Beer–Shevas öken.
Därför kallas platsen Beer-Sheva eftersom de båda avlade en ed (gav varandra löften).
[Hebr. beer betyder källa och sheva har betydelsen sju och ed eller löfte. Att svära en ed kan också bokstavligt uttryckas som "att sjua sig själv". Talet sju hör ihop med fullbordan, fullkomlighet och tillfredsställelse. Det handlar också om perfektion, myckenhet och överflöd. Ordet inkluderar även att allt detta är med glädje, alltså något positivt.]
Så skar de ett förbund i Beer-Sheva och Avimelech och Pichol, ledaren för hans här, reste sig och de återvände till filistéernas land.
Och Abraham planterade en tamarisk i Beer-Sheva och åkallade Herrens (Jahves) namn på platsen, den Evige Guden (El Olam).
[Tamarisken växer långsamt, det tar 400 år innan den når full höjd. Ett träd planteras inte för sin egen skull, utan för kommande generationer. Detta är en profetisk handling av Abraham som säger att här ska kommande generationer bo och de ska få svalka sig i skuggan av detta träd! Tamarisken växer i jord med hög salthalt och är därför det enda träd som kan växa kring Döda havet. Under dagen utsöndrar trädet salt på sina löv, en process som kräver mycket vatten. Under natten absorberar saltet vatten, som sedan på mogonen avdunstar och ger en naturlig kylande effekt. Detta är en anledning till varför detta träd är populärt att plantera i trädgårdar. Se även 1 Sam 22:6; 31:13.]
Abraham återvände till sina unga män (tjänstefolk) och de steg upp och gick tillsammans till Beer-Sheva och Abraham bodde i Beer-Sheva. [1 Mos 21:14]
Han gick upp från den platsen till Beer-Sheva [1 Mos 21:14].
Han kallade den (brunnen) Shiva. Därför är namnet på staden Beer-Sheva än idag.
[Ordet shiva eller sheva, samma rot med olika vokaler, betyder både sju och ed/löfte. Betydelsen av Beer-Sheva brukar översättas sju brunnar. Det är mest naturligt då det är det antal brunnar som Abraham ursprungligen lät gräva på platsen. Men det är lika rätt att översätta namnet till löftesbrunnen, och då kan man hänvisa till den ed som Isak ingick med Gerars kung. Alla namn i det hebreiska språket har en betydelse som gör det till mer än enbart ett namn. När det som i detta fall har mer än en betydelse går det som regel också att hänvisa till flera olika händelser som är orsaker till namngivningen.]
Jakob lämnade [sina föräldrar Isak och Rebecka och sin bror Esau i] Beer-Sheva och begav sig mot Haran.
[Haran ligger i Mesopotamien, ca 80 mil norr om Beer-Sheva, minst en månads vandring till fots. Rebeckas plan att klaga över Esaus kanaaneiska hustrur hade lyckats. Hon fick sin man Isak att skicka i väg hennes favoritson Jakob för att hitta en hustru långt i norr, och på så vis skydda honom från att bli dödad av sin tvillingbror Esau.]
Israel [Jakob] gjorde resan med allt som han ägde och kom till Beer-Sheva. Där offrade han till sin far Isaks Gud (Elohim).
Jakob steg upp från Beer-Sheva och Israels söner bar Jakob, sin far, och deras små och deras fruar i vagnarna som farao hade sänt för att bära honom.

Josua (4)

och Chatsar-Shoal och Beer-Sheva och Biziotja,
Och de hade som sitt arv [13 städer]:
Beer-Sheva vid Sheva
och Molada

Domarboken (2)

Och alla Israels söner gick ut och församlingen samlades som en man från Dan och till Beer-Sheva och Gileads land till Herren (Jahve) vid Mitspa.

1 Samuelsboken (4)

Och hela Israel, från Dan [i norr] till Beer-Sheva [i söder], visste att Samuel var på väg att bli en Herrens (Jahves) profet.
Namnet på hans förstfödda var Joel, och namnet på hans andra Avija, de var domare i Beer-Sheva.

2 Samuelsboken (10)

att flytta kungariket från Sauls hus och sätta upp Davids tron över Israel och över Juda från Dan till Beer-Sheva."
Men jag ger rådet att hela Israel samlas hos dig från Dan till Beer-Sheva, lika många som sanden vid havet (omöjliga att räkna) och att du själv (personligen) drar ut i strid.
Och kungen sa till Joav, arméns härförare som var med honom: "Gå nu fram och tillbaka bland alla Israels stammar från Dan [i norr] till Beer-Sheva [i söder] och räkna folket, så att jag vet folkmängden."
och kom till Tyros fästning och till alla hivéernas och kanaanéernas städer och de gick ut till södra Juda vid Beer-Sheva.
Och Herren (Jahve) sände en pest i Israel från morgonen till den utsatta tiden, och det dog folk från Dan till Beer-Sheva, 70000 män.

1 Kungaboken (4)

Och Juda och Israel bodde i trygghet, varje man under sin vinstock och under sitt fikonträd, från Dan till Beer-Sheva, alla Salomos dagar.
Elia såg (blev rädd), stod upp, och sprang för sitt liv. [De tre verben indikerar en snabb handling utan eftertanke. Det Elia såg var meddelandet, men också hur hans förhoppning om att landets ledarskap skulle omvända sig inte går i uppfyllelse.] Han kom till Beer-Sheva i Juda [den sydligaste staden i Juda, 15 mil från Jizreel]. Där lämnade han sin tjänare,

2 Kungaboken (4)

[Joash regerade Juda (Sydriket) i 40 år (835-796 f.Kr.). Han var bara 7 år när han kom till tronen (2 Kung 11:21). Hans mor, Tsivia, var från Beer-Sheba i södra Juda (2 Sam 24:1). Han kunde ha regerat längre men hans egna tjänare dödar honom och sätter hans son Amatsjaho på tronen (2 Kung 12:20). Han kom till tronen genom en kupp och dör under en kupp.]
I [Nordrikets] Jehus 7:e år började Jehoash regera och han regerade 40 år i Jerusalem och hans mors [drottningmoders] namn var Tsivia från Beer-Sheva.
Och han förde ut alla präster från Juda städer och orenade de höga platserna där prästerna hade offrat, från Geva till Beer-Sheva och han bröt ner portarnas höga platser som fanns i ingången till Jehoshuas, stadens borgmästares port, som var på en mans vänstra [hand, sida] när han går in genom stadens port.

1 Krönikeboken (4)

De bodde i Beer-Sheba, Molada och Hasar-Shual,
Då sa David till Joav och till folkets befälhavare: "Gå och räkna Israel från Beer-Sheba [i syd] till Dan [i norr], och ge mig besked så att jag får veta hur många de är."

2 Krönikeboken (6)

Joshafat bodde nu i Jerusalem, men han begav sig åter ut bland folket, från Beer-Sheba till Efraims bergsbygd, och förde dem tillbaka till Herren (Jahve), deras fäders Gud.
[Joash regerade Juda (Sydriket) i 40 år (835-796 f.Kr.).]
Joash var 7 år gammal när han blev kung, och han regerade 40 år i Jerusalem. Hans mor hette Tsivia från Beer-Sheba.
Och de beslöt att ropa ut i hela Israel, från Beer-Sheba ända till Dan, att man skulle komma och fira Herrens, Israels Guds, påsk i Jerusalem. De flesta hade nämligen inte firat den så som det var föreskrivet.

Nehemja (4)

och Hasar-Shual, och i Beer-Sheba med [tillhörande] dotterorter,
Sanoa, Adullam med sina byar, i Lachish med dess åkrar, i Azeka med [tillhörande] dotterorter. De slog sig ner från Beer-Sheba ända till Hinnoms dal.
[Arkeologiska fynd i Azeka bekräftar att staden återuppbygdes efter assyriernas förstörelse 701 f.Kr.]

Amos (4)

Men sök inte Betel,
gå inte in i Gilgal
och gå inte igenom Beer-Sheva,
för Gilgal ska verkligen gå i fångenskap
och Betel ska bli till intet."
De som svär vid Samariens synder och säger: "Som din gud, Dan, lever"
och "Som Beer-Shevas vägar (sätt att agera) lever",
de ska falla och aldrig resa sig igen.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.