0752 – אָרֹךְ (aroch)

långvarig, lång


Typ:
Adjektiv Adjektiv
 
Hebreiska: אָרֹךְ (aroch)
Uttal: a-råch    Lyssna
Talvärde: 701 (1 + 200 + 500)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H0748 (אָרַךְ)
Användning: 3 ggr i GT

Ursprung

från H0748 (אָרַךְ):

אָרַךְarachH0748längre

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet aroch till följande:

μακράνmakranG3112långt, långt borta, långt ifrån
μακρόςmakrosG3117långa, avlägset

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

long

Engelsk beskrivning

1) long
1a) of time
1b) of God's wisdom (fig.)


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Adj. Adjektiv
sing. femininum singularis
-3


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


1
1
1
Totalt    3

Referenser (3 st)


2 Samuelsboken (1)

Och det var långvarigt krig mellan Sauls hus och mellan Davids hus, och Davids hus växte sig starkare och starkare, men Sauls hus blev svagare och svagare.

Job (1)

Längre än jorden
är dess mått
vidare än hav.
[Vers 8–9 består av korta fraser där höjd/djup får sin kontrast i längd/bredd, se även Jes 55:9; Ef 3:18.]

Jeremia (1)

Eftersom han har sänt till oss i Babel och sagt: Fångenskapen blir lång, bygg hus åt er och bo i dem och plantera trädgårdar och ät dess frukt?Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.