0737 – אֲרֻחָה (arocha)

underhåll, fat (ranson), reskost


Typ:
Hebreiska: אֲרֻחָה (arocha)
Ursprung: feminine passive participle of H732 (אָרַח) (in the sense of appointing)
Användning: 6 ggr i GT

Engelsk översättning

ration
allowance, diet, dinner, victuals

Engelsk beskrivning

1) meal, allowance, ration
1a) food
1b) diet


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
1
3
Totalt    6

Passager (6 st)


Det är bättre att äta en enkel sallad i en kärleksfull gemenskap,
    än en gödd oxe där det är hat [mellan människor och Gud].Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.