0697 – אַרְבֶּה (arbeh)

gräshoppa


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
Kategori:  Djur  rena djur
 Djur  leddjur  insekter
Hebreiska: אַרְבֶּה (arbeh)
Uttal: ar-be    Lyssna
Talvärde: 208 (1 + 200 + 2 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H7235a (רָבָה)
Användning: 24 ggr i GT

Beskrivning

Vanligaste ordet för en fullvuxen gräshoppa som kan flyga och svärma.

Ursprung

från H7235a (רָבָה):

רָבָהravahH7235aföröka, stiga

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet arbeh till följande:

ἀκρίςakrisG0200gräshoppa

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-24


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Referenser (24 st)


2 Moseboken (7)

Annars, om du vägrar att låta mitt folk gå, se, i morgon ska jag föra in gräshoppor över dina gränser.
Sedan sa Herren (Jahve) till Mose: "Sträck ut din hand över Egyptens land så att gräshopporna kan komma upp över Egypten och äta varje planta som haglet har lämnat."
Mose sträckte ut sin stav över Egyptens land och Herren (Jahve) förde en östanvind över landet, hela den dagen och hela natten, när det blev morgon förde östanvinden med sig gräshoppssvärmarna.
Gräshoppssvärmarna kom upp över hela Egyptens land och stannade kvar inom hela Egyptens område (innanför Egyptens samtliga gränser), så tätt att dess like aldrig varit tidigare, och inte heller ska bli igen.
Då vände Herren (Jahve) vinden så att den kom mycket starkt från väster och den förde bort gräshopporna och drev ut dem i Vasshavet (hebr. jam sof) [Röda havet]. Inte en enda gräshoppa blev kvar inom hela Egyptens område (innanför Egyptens samtliga gränser).

3 Moseboken (1)

Av dem kan ni äta dessa,
den svärmande gräshoppan
efter sitt slag,
den förtärande gräshoppan
efter sitt slag,
och skalbaggen
efter sitt slag,
och gräshoppan
efter sitt slag.

5 Moseboken (1)

Du ska bära ut mycket utsäde till fältet [så och plantera mycket] men du ska bärga in lite, för gräshoppor ska äta upp det.

Domarboken (2)

För de kom in med sin boskap och sina tält och de kom som gräshoppor i stora skaror – både de och deras kameler var omöjliga att räkna – och de kom in i landet för att förstöra det.
Och midjaniterna och amalekiterna och alla österns söner låg tillsammans i dalen som en gräshoppssvärm i antal, och deras kameler gick inte att räkna, som sanden som är på havets strand i antal. [Gräshoppssvärmen här syftar på en formidabel invasion av gräshoppor där de kommer i så stora svärmar att de orsakar en mindre solförmörkelse i det område de flyger. Dessa svärmar brukar bestå av många miljoner gräshoppor.]

1 Kungaboken (1)

Om det blir hungersnöd i landet, om det blir pest, om det blir rost eller mjöldagg, gräshoppor eller larver, om fienden belägrar dem i deras städers land, vilken plåga som helst, vilken sjukdom som än drabbar,

2 Krönikeboken (1)

Om det blir svält i landet, om det blir pest, om det blir sot och rost, om det kommer gräshoppor och gräsmaskar, om fienderna tränger in i deras land och belägrar deras städer, ja, vilken plåga och sjukdom som än kommer,

Job (1)

Är det du som lärt honom hoppa likt gräshoppor [när han galopperar fram som en svärm gräshoppor]?
Hans stolta frustande väcker förfäran.

Psaltaren (3)

Han gav också deras inkomst till larver (skadedjur som åt upp det som skulle bli deras skörd)
och deras arbete till gräshoppor. [2 Mos 10:1–20]
Han talade och gräshoppor kom
och skadliga larver utan tal (omöjliga att räkna på grund av sin stora mängd). [2 Mos 10:4–5]
Jag är borta som en skugga när den förlängs,
jag har skakats av som gräshopporna.

Ordspråksboken (1)

Gräshopporna har ingen kung [över sig], ändå går de ut avdelade (formaterade) som en vältränad armé.

Jeremia (1)

De hugger ner skogen
förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve)
så att den inte kan genomsökas,
för de är fler än gräshopporna, de går inte att räkna.

Joel (3)

Vad den bitande gräshoppan har lämnat
[hebr. gazam från ordet "att bita"]
har den svärmande gräshoppan ätit,
[hebr. arbeh, vanligaste ordet för en fullvuxen gräshoppa som kan flyga och svärma]
och vad den svärmande gräshoppan har lämnat
har den unga gräshoppan ätit,
[hebr. yeleq, kanske från ordet att "slicka", kan syfta på det första larvstadiet av gräshopporna]
och det som den unga gräshoppan har lämnat
har den förtärande gräshoppan ätit.
[hebr. hasil, från ordet att "förtära", de unga gräshopporna som kan hoppa men ännu inte flyga]
[Verbet "ätit" upprepas tre gånger i denna vers för att förstärka förstörelsen. Fyra olika typer av gräshoppor nämns, troligtvis är det olika stadier i gräshoppans utveckling. Poängen är att frukten, stjälken, bladen – ja allt äts upp och förgörs.]
Jag ska kompensera dig för de år som
gräshopporna åt upp era skördar,
den unga gräshoppan [Yeleq],
den förtärande gräshoppan [Hasil]
och den bitande gräshoppan [Gazam].
Min stora armé som jag har sänt ibland er.

Nahum (2)

Där ska elden sluka dig,
svärdet ska hugga av dig,
det ska sluka dig
som skadliga larver.
Föröka dig som larverna,
föröka dig som gräshopporna (se till att ni blir många).
Dina krönta (upphöjda individer) är som gräshoppor
och dina ceremonimästare är som gräshoppssvärmar
som håller till i muren de kalla dagarna,
men när solen går upp flyr de sin väg
och ingen vet var de håller till (deras tillhåll är okänt).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.