0654 – אֶפְלָל (Eflal)

Eflal


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
NamnNamn
 
Person Person
Personer: Eflal
Hebreiska: אֶפְלָל (Eflal)
Uttal: ef-lal    Lyssna
Talvärde: 141 (1 + 80 + 30 + 30)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H6419 (פָּלַל) judge
Användning: 2 ggr i GT

Ursprung

från H6419 (פָּלַל) judge:

פָּלַלpalalH6419be

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Ephlal

Engelsk beskrivning

Ephlal = "intercessor"
1) a descendant of Pharez


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats
-2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


2
Totalt    2

Referenser (2 st)


1 Krönikeboken (2)

Sabad blev far till Eflal och Eflal till Obed.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.