0613 – אֱסוּר (esor)

fängelse, band


Typ:
Arameiskaarameiskt ord
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
Arameiska: אֱסוּר (esor)
Uttal: e-sor    Lyssna
Talvärde: 267 (1 + 60 + 6 + 200)    arameiska ord med samma talvärde
Ursprung: (arameiska) motsvarande till H0612 (אֵסוּר)
Användning: 3 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

bond
band, imprisonment

Engelsk beskrivning

1) band, bond, imprisonment


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-2
Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


1
2
Totalt    3

Referenser (3 st)


Esra (1)

Den som inte följer din Guds påbud och kungens påbud ska omgående (noggrant) dömas, antingen till döden eller till förvisning, indragning av egendom eller fängelse."

Daniel (2)

men lämna kvar stubben med dess rötter i jorden.
[Även om trädet huggs ner finns den livgivande roten kvar. Detta är en exakt beskrivning på vad som kommer att ske med Nebukadnessar då han blir galen och förlorar sitt rike, men återfår det när han kommit till besinning igen. Att drömmen handlar om en person blir också helt tydligt. Trädet och stubben beskrivs från och med nu som en människa med ett hjärta och i termerna honom och han.]
Bunden med kedjor av järn och brons,
omgiven av markens gräs:
Låt honom bli fuktad av himmelens dagg.
Låt hans lott vara med djuren bland markens gröda.
Vad det gäller den heliga väktare som kungen såg komma ned från himlen som sa:
'Hugg ner trädet och förstör det,
men lämna stubben med rötterna kvar i jorden.
Bunden med kedjor av järn och brons, omgiven av markens gräs: Låt honom bli fuktad av himmelens dagg och leva med markens djur, tills sju tidsperioder [år] har gått fram över honom.'Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.