0605 – אָנַשׁ (anash)

svårt sjuk, obotlig, svårt plågad


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: אָנַשׁ (anash)
Uttal: a-nash    Lyssna
Talvärde: 351 (1 + 50 + 300)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 9 ggr i GT

Ordstam

Ord med anash som rot:

אֱנוֹשׁenoshH0582bräcklig människa, man, människa, människosläktet

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

be incurable
desperate(-ly wicked), incurable, sick, woeful

Engelsk beskrivning

1) to be weak, sick, frail
1a) (Qal)
1a1) to be incurable
1a2) to be sick
1a3) desperate, incurable, desperately wicked, woeful, very sick (pass participle) (metaph.)
1b) (Niphal) to be sick


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-6
Verb Verb
nifal vajjiqtol 3p sing. nifal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal particip passiv sing. qal particip passiv femininum singularis
-2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


1
1
1
5
1
Totalt    9

Referenser (9 st)


2 Samuelsboken (1)

Och Natan gick till sitt hus.
Och Herren (Jahve) slog barnet (hebr. jeled) som Orijas hustru fött åt David och det blev mycket sjukt.

Job (1)

trots min rätt hålls jag för en lögnare,
mitt sår är oläkligt,
jag är utan överträdelse."

Jesaja (1)

Den dag du planterade lät du det spira (alternativ översättning: inhägnade du det) och på morgonen gjorde du fröna blommande, (men skörden blev) en hög av grenar på sorgens dag och oläklig smärta.

Jeremia (5)

Varför är min smärta oändlig och mitt sår oläkligt, så att det vägrar att låta sig helas? Vill du verkligen vara för mig som en bedräglig bäck, som vatten som saknas?
Hjärtat är bedrägligt (lömskt, svekfullt), mer än allt annat,
dessutom obotligt sjukt [som ett sår som aldrig läker]
vem kan [själv] förstå (vara intimt förtrogen med) det?
[Det hebreiska ordet för bedrägligt, aqov, kommer från samma rot som namnet Jakob som betyder häl/fotsteg/bakre del, se 1 Mos 25:26; Hos 12:3. Det används bara tre ggr i GT och beskriver ojämn mark (märkt av spår) i Jes 40:4 och blodiga fotsteg i Hos 6:8.]
Och jag har inte dragit mig undan från att vara en herde efter er, och sorgens dag är inte min önskan, du vet (är intimt förtrogen med) det, det som kommer över mina läppar är framför ditt ansikte.
Därför säger Herren (Jahve) så: Din skada går inte att läka och ditt sår är allvarligt.
Varför ropar du över din skada att din smärta är obotlig? Över myckenheten av din synd, då dina överträdelser har förökats, har jag gjort detta mot dig.

Mika (1)

För hennes skada är oläklig,
och den har nått ända till Juda,
den sträcker sig till mitt folks portar,
ja ända till Jerusalem.
[Elva städer nämns nu i vers 10–15, de flesta i Mikas region. Detta stycke innehåller flera ordlekar, en stil som även användes om allvarliga ämnen i hebreiskan. Bibelns författare är inte bara skrivare utan konstnärer. Detta skrivsätt ger en extra dimension i det som sägs och texten blir också vacker, se Ps 119:18. Städernas namn upprepas med ett ord som låter snarlikt stadens namn. I det hebreiska språket förstärker också upprepningarna det som sägs. De flesta av dessa städer är små och obetydliga (förutom Lachish) vilket visar att Gud inte förbiser den minsta orättvisa eller synd.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.