0599 – אָנַף (anaf)

bli vred


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: אָנַף (anaf)
Uttal: a-naf    Lyssna
Talvärde: 851 (1 + 50 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 14 ggr i GT

Ordstam

Ord med anaf som rot:

אֲנָפָהanafahH0601häger
אַףafH0639näsa, anlete, ansikte, vrede

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet anaf till följande:

ἀντιλαμβάνομαιantilambanomaiG0482hjälpa, stödja, ta hand om

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

be angry
be angry (displeased)

Engelsk beskrivning

1) to be angry, to be displeased, to breathe hard
1a) (Qal) to be angry (of God)
1b) (Hithpael) to be angry (always of God)


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
vajjiqtol 3p sing. vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-3
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-3
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
qatal 3p sing. qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-3


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Referenser (14 st)


5 Moseboken (4)

Även mot mig var Herrens (Jahves) vrede för er skull när han sa: 'Även du ska inte komma till platsen.' [4 Mos 20:12]
Nu var Herren (Jahve) vred på mig för er skull och svor att jag inte skulle gå över Jordan och att jag inte skulle gå in i det goda landet som Herren er Gud (Jahve Elohim) gett er till ett arv,
Även i Horeb [vid Sinai berg – så nära inpå det mirakulösa uttåget från Egypten] upptände ni Herrens (Jahves) vrede och Herren (Jahve) var så vred på er att han förgjorde er [2 Mos 32].
Dessutom var Herren (Jahve) mycket vred på Aron och ville förgöra honom och jag bad även för Aron vid samma tillfälle.

1 Kungaboken (2)

När de syndar mot dig – för det finns ingen människa som inte syndar – och du blir vred på dem och ger dem till fienden så att de för bort dem som fångar till fiendens land, långt bort eller nära,
Och Herren (Jahve) var vred på Salomo eftersom hans hjärta var bortvänt från Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim), som hade uppenbarat (visat) sig för honom två gånger,

2 Kungaboken (1)

Och Herren (Jahve) var mycket vred över Israel och tog bort dem från sitt ansikte, det fanns ingen kvar förutom Juda stam.

2 Krönikeboken (1)

Om de syndar mot dig – och det finns ingen människa som inte syndar – och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld, och man tar dem till fånga och för bort dem till något land, långt borta eller nära,

Esra (1)

ska vi då igen bryta dina bud och ingå blandäktenskap med människor som begår sådana avskyvärda gärningar som dessa? Skulle du inte bli vred på oss till dess du förgjort oss så att det inte finns någon kvarleva, inte en enda som kan fly?

Psaltaren (4)

Kyss Sonen [hylla, fall ned inför honom i vördnad och tillbedjan, låt Sonen regera],
så att han inte blir vred [så att han inte dömer er nu, vrede används metonymiskt, som en omskrivning för en handling]
och ni förgås på er väg (ni dör på grund av ert sätt att leva),
när hans vrede snabbt tänds.
[Guds dom liknas här med eld, den mest förödande och fruktade kraften i dåtida Israel.]
Rikt välsignade (saliga; mycket lyckliga) är alla som tar sin tillflykt till honom!
[Kindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i Medelhavsområdet, se Rut 1:9; Apg 20:37; Rom 16:16. Det är också uttryck för att visa aktning och hyllning, se 2 Mos 18:7. Uttrycket "på er väg" används som en bild på människans liv. I Psaltaren är det en vanligt återkommande bild där det finns två vägar, den rättfärdiges och den ogudaktiges, se Ps 1:6. Pluralformen av "välsignad" (hebr. ashrei) beskriver en fullhet av välsignelser. Eftersom pluralformen inte finns på svenska översätts ordet med "rikt välsignad" och "mycket lycklig". Det är samma ord som inleder Psaltaren, se Ps 1:1.]
Gud (Elohim), du har kastat bort oss, du har brutit ner oss, du har blivit arg,
upprätta oss!
Hur länge, Herre (Jahve) ska du vara vred, arg på oss? För alltid?
Ska din avundsjuka fortsätta att flamma som eld?
Ska du vredgas (från ordet näsborre, att "andas kraftigt") för alltid?
Ska du låta din vrede vara (dra ut på den) från släkte till släkte?

Jesaja (1)

[Nu kommer två korta lovsånger över frälsningen. Många uttryck är hämtade från Mose och Mirjams lovsång efter uttåget från Egypten, som nyss nämnts i Jes 11:16.]
På den dagen (på den tiden) ska du säga:
"Jag tackar (prisar med öppna händer, hyllar och erkänner) dig Herre (Jahve),
för även om du var vred på mig,
har din vrede upphört (vänts bort),
och du tröstar (har medlidande med) mig.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.