0548 – אֲמָנָה (amanah)

fast


Typ:
Substantiv Substantiv
 
fem. femininum
 
Hebreiska: אֲמָנָה (amanah)
Uttal: a-ma-na    Lyssna
Talvärde: 96 (1 + 40 + 50 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: feminin variant av H0543 (אָמֵן)
Användning: 2 ggr i GT

Ursprung

feminin variant av H0543 (אָמֵן):

אָמֵןamenH0543amen

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

sure
certain portion, sure

Engelsk beskrivning

1) faith, support, sure, certain
1a) of a covenant
1b) of financial support


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
sing. femininum singularis
-2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


2
Totalt    2

Referenser (2 st)


Nehemja (2)

På grund av allt detta [Neh 9:5–37] slöt vi ett fast förbund och satte upp det skriftligt. På skrivelsen, som försågs med sigill, stod våra furstars, våra leviters och våra prästers namn.
En kunglig förordning [troligtvis av Artachshastas, se Neh 2:1] var utfärdad angående dem, och en bestämd ordning var för varje dag fastställd för sångarna.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.