0441a – אַלּוּף (allof)

vän


Typ: H:A-M
Hebreiska: אַלּוּף (allof)
Ursprung: or (shortened) אַלֻּף from H502 (אָלַף)
Användning: 9 ggr i GT

Engelsk översättning

tame
captain, duke, (chief) friend, governor, guide, ox

Engelsk beskrivning

1) tame, docile
2) friend, intimate


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
3
3
1
Totalt    9

Passager (9 st)


Men det är du, en man lik mig själv,
    min kompanjon och min nära vän!
vars oxar är välgödda.
Där finns inga sprickor,
    ingen som går i fångenskap,
    ingen som ropar på torgen.
hon har lämnat sin man som varit med henne sedan ungdomen,
    och ignorerat (glömt) det äktenskapsförbund hon ingick inför Gud.
En falsk människa sår (släpper lös; ger fritt spelrum åt) osämja (splittring, oenighet),
    en skvallrare (ryktesspridare, baktalare) skiljer [till och med nära] vänner åt. [Ords 6:14; 10:31; 17:9; 18:8; 26:20]
Den som har överseende med (skyler, förlåter) ett felsteg (överträdelse) väljer (strävar efter; söker; vill främja) kärleken,
    men den som ältar vad någon har sagt (gjort) skiljer vänner åt [driver bort en nära vän]. [Ords 10:12]
Lita inte på en vän,
    sätt inte ditt hopp till en rådgivare,
    vakta tungan inför kvinnan som vilar i din famn.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.