5379 – φιλονεικία (philoneikia)

känsloladdad/passionerad diskussion


Typ:
Grekiska: φιλονεικία
Med latinska bokstäver:     philoneikia
Fonetiskt: fil·on·i·kee·ah
Ursprung: Från 5380
Användning: 1 ggr i NT

Beskrivning

Ordet betyder att älska tävling/diskussion.

Engelsk översättning (i KJV version)

strife (1)

Engelsk beskrivning

  1. Love of strife, eagerness to contend.
  2. Contention.
    1. In a good sense, emulation.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


Det uppstod en känsloladdad (ivrig) diskussion bland dem om vem [av de tolv lärjungarna] som ansågs (utifrån andra människors åsikter) vara den störste. [Jesus har just berättat att han ska bli förrådd, se vers 21. De hade alla sin hand på bordet, vems hand var det? Snart har man vänt på frågan och undrar vem som är störst bland dem, och den minst trolige att förråda Jesus.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.